Bij stap drie van de CPW-zeven stappen aanpak draait het om het verhelderen van de gewenste progressie. Hier kon je een nadere toelichting bij stap 1 vinden en hier bij stap 2. Het doel van stap 3 is om de cliënt te helpen zijn gewenste progressie op een levendige manier te beschrijven. Het gaat hierbij om een gewenste toekomst, waarin de dingen lopen naar tevredenheid van de cliënt. Bij deze stap vraagt de coach door totdat de cliënt zijn gewenste progressie zodanig heeft geformuleerd dat hij spreekt in termen van zijn eigen positieve gedrag.

Geen progressiegerichte formulering

Voorbeelden van formuleringen die niet worden gebruikt in bij stap 3 zijn:

 • Hoe ziet het er idealiter uit?
 • Wat is jouw ideale situatie of droomtoestand?
 • Wat is jouw stip op de horizon?
 • Wat kun jij doen zodat het beter gaat?

Waarom denk je dat deze bovenstaande formuleringen niet gebruikt worden in een progressiegericht gesprek en waarom de laatste formulering niet bij stap 3 hoort? Lees dit artikel om daar meer over te weten te komen.

Progressiegerichte formuleringen

Voorbeelden van gewenste progressie-interventies die passen bij stap 3 zijn:

 • Hoe zou je willen dat de situatie wordt?
 • Stel het is 3 maanden later en je bent tevreden over de progressie die is bereikt, wat gaat er dan beter?
 • Wat zou je kunnen doen als de situatie is zoals je graag wilt dat die wordt?
 • Als de situatie is zoals je wilt dat die wordt, hoe ga je dan beter om met wat je lastig vindt?
 • Stel dat anderen zouden doen wat jij graag zou willen dat ze doen, wat zou jij dan anders kunnen doen naar hen toe?
 • Wat wil je graag in plaats van dit probleem?
 • Hoe ziet beter er uit?

Wat is het verschil tussen deze tweede set formuleringen en de eerste set, denk je? Lees bijvoorbeeld dit artikel en dit artikel voor uitleg.