Bij stap 2 van de CPW zeven stappen aanpak draait het om het verhelderen van de verbeterbehoefte. Hier kon je een nadere toelichting bij stap 1 vinden. Het doel van stap 2 is om de cliënt te helpen concreet te formuleren waaraan hij iets wil verbeteren. Vaak gaat het om dingen waar de cliënt last van heeft, om problemen. Maar ook zonder dat de cliënt een probleem ervaart kan hij de behoefte voelen iets verder te verbeteren. Bij deze stap vraagt de coach door totdat de cliënt zijn verbeterbehoefte zodanig heeft geformuleerd dat het binnen zijn invloedssfeer ligt. Zo legt de cliënt zijn eigen puzzel.
Voorbeelden van hoe de vragen bij stap 2 NIET klinken zijn:

  • Waarom is dit een probleem voor je?
  • Wat betekent dit probleem voor je?
  • Heb je dit soort problemen wel eens vaker gehad?
  • Hoe voel je je erbij?
  • Wat doet dit met jou?
  • Hoe is het probleem ontstaan?
  • Wat is jouw functie/wie hebben er allemaal mee te maken/wat is er allemaal gebeurd etc?

Waarom denk je dat deze bovenstaande formuleringen niet gebruikt worden in een progressiegericht gesprek?
Voorbeelden van hoe de verbeterbehoefteinterventies WEL klinken zijn:

  • Waaraan zou je iets willen veranderen en verbeteren?
  • In geval van een probleem: Wat is het probleem? Hoe heb je er last van?
  • In geval van een doel: Wat zou je graag willen verbeteren? Wat is de reden dat je dat wilt verbeteren?

Wat is het verschil tussen deze tweede set formuleringen en de eerste set, denk je?