Vandaag is het Handboek Progressiegericht Leidinggeven verschenen. We vierden de verschijning ervan met leidinggevenden die de progressiegerichte aanpak benutten in hun werk en die we daarover interviewden.

Sinds progressiegericht werken in 2012 door Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien werd geïntroduceerd is de aanpak steeds bekender en populairder geworden. De kracht van de progressiegerichte aanpak is dat die heel praktisch is en daarnaast gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. De aanpak wordt enthousiast toegepast in allerlei organisaties zoals onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, zorginstellingen, energiebedrijven, gemeenten, de Nederlandse Spoorwegen, en vele andere. Ook onder leidinggevenden is de aanpak steeds bekender en populairder geworden. Een belangrijke reden is dat progressiegerichte principes en technieken hen helpen om sneller en prettiger resultaten te bereiken met hun team.

Dit Handboek Progressiegericht Leidinggeven is het standaard naslagwerk voor leidinggevenden die progressiegericht willen werken. Het boek begint met een beschrijving van de grondslagen van progressiegericht leidinggeven. Deel I gaat over wat leidinggeven is en hoe het denken over leidinggeven door de eeuwen heen sterk is veranderd, waarom psychologie belangrijk is voor leidinggeven en wat progressiegericht leidinggeven inhoudt. Belangrijke theorieën zoals de zelfdeterminatietheorie en de mindsettheorie worden compact en duidelijk uitgelegd.

Deel II gaat in op de praktijk van progressiegericht leidinggeven. In 12 hoofdstukken worden praktische technieken aangereikt waarmee leidinggevenden progressie kunnen boeken in allerlei verschillende situaties: construeren van je eigen mindset, gesprekspartners activeren, doelen stellen, samenwerken, sturen en instrueren, helpen en adviseren, leren, voorbereiden en hanteren van lastige situaties en monitoren van progressie.

Deel III bevat interviews met 15 leidinggevenden uit allerlei sectoren die de progressiegerichte aanpak benutten in hun werk. Tevens bevat dit deel een interview met Eduardo Briceño, een internationaal bekende spreker over mindset en management. Het boek besluit met Deel IV waarin voorbeelddialogen te lezen zijn. Deze dialogen laten zien hoe progressiegerichte technieken in verschillende soorten situaties bruikbaar zijn.

Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser zijn de ontwikkelaars van de progressiegerichte aanpak. Zij werken al 25 jaar samen, de laatste jaren onder de naam Centrum Progressiegericht Werken (www.cpw.nu). CPW brengt een wekelijkse nieuwsbrief uit en verzorgt trainingen voor coaches, leidinggevenden, docenten en trainers. Gwenda schreef boeken als Progressiegesprekken (2017), Progressiegericht Opvoeden (2021), en 100 progressiegerichte interventies (2018). Gwenda schrijft op www.progressiegerichtwerken.com. Coert schreef boeken als Progressiegericht Werken (2013), Handboek Progressiegericht Coachen (2018) en De cirkeltechniek (2020).  Coert schrijft op www.progressiegerichtwerken.nl.