Tóth‑Király et al (2022)

Motivatie van middelbare scholieren. Ongeveer 1000 middelbare scholieren deden in 2016 en 2017 mee aan een onderzoek naar hun motivatie voor school. Dat onderzoek werd uitgevoerd door Tóth‑Király et al (2022).

Vijf motivatie profielen

Er bleken vijf motivatie-profielen onderscheiden te kunnen worden. Het laag-gemotiveerde profiel, het gematigd gemotiveerde profiel, het zelfgedetermineerde profiel, het a-motivatie-profiel en het hoog-gemotiveerde profiel. In elk profiel is een bepaalde kwaliteit van motivatie in meerdere of mindere mate te zien.

Laag-gemotiveerd profiel

Leerlingen met dit profiel hebben nauwelijks de perceptie dat hun gedrag op vrijwillige basis is en dat ze erachter staan wat ze doen. Ze scoren laag op intrinsieke motivatie en vinden weinig interessant op en aan school. Ze vinden school een klein beetje belangrijk en waardevol (geïdentificeerde motivatie). Externe druk ligt niet sterk aan de basis van hun gedrag (gecontroleerde motivatie) en ze zijn in behoorlijke mate niet-gemotiveerd voor school (a-motivatie). Ongeveer 43% van de leerlingen had dit motivatieprofiel.

Gematigd gemotiveerd profiel

Leerlingen met dit profiel scoren laag op alle typen motivatie, behalve op a-motivatie. Ze vinden school niet zo interessant, niet zo belangrijk, niet zo waardevol, hun eigenwaarde hangt niet zo af van hoe het gaat op school en ze zijn niet zo gericht op externe druk (beloningen, straffen). Maar ze scoren laag op a-motivatie. Ze zijn dus niet ongemotiveerd voor school, maar zien ook weinig reden voor enthousiasme en hoge motivatie voor school. Ongeveer 23% van de leerlingen had dit profiel.

Zelfgedetermineerd profiel

Leerlingen met dit profiel hebben grotendeels de perceptie dat hun gedrag voortkomt vanuit henzelf, dat ze erachter staan wat ze doen en dat hun gedrag vrijwillig is. Ze vinden school over het algemeen interessant en belangrijk en waardevol. Hun eigenwaarde hangt niet zozeer af van hoe goed ze het doen op school en ze leren niet vanwege in het vooruitzicht gestelde beloningen of de dreiging van straf. Ze scoren laag op a-motivatie. Ongeveer 4% van de leerlingen had dit motivatieprofiel.

A-motivatie profiel

Leerlingen met dit profiel hebben niet zozeer de perceptie dat hun gedrag op vrijwillige basis tot stand komt, ze voelen zich niet zelf-gedetermineerd. Ze vinden school niet zo interessant en niet zo belangrijk of waardevol. Hun gedrag wordt in enige mate gereguleerd door externe druk (beloning, straf), maar ze zijn vooral niet-gemotiveerd. Ongeveer 25% van de leerlingen had dit profiel.

Hoog-gemotiveerd profiel

Leerlingen met dit profiel hebben in wat mindere mate de perceptie dat hun gedrag vrijwillig is dan de leerlingen met het zelf-gedetermineerde profiel. Deze leerlingen zijn hoog geintrojecteerd gereguleerd, dat wil zeggen dat ze zichzelf onder druk zetten om goed te presteren en dat hun eigenwaarde afhangt van hun prestaties. Ze zijn ook sterk extern gereguleerd, dat wil zeggen dat hun gedrag tot stand komt onder externe druk (cijfers, straf). Daarnaast zijn ze in enigszins intrinsiek gemotiveerd voor school en vinden ze school in enige mate belangrijk en waardevol. Ongeveer 4% van de leerlingen had dit motivatieprofiel.

Niet geboeid

De meeste leerlingen bleken dus niet geboeid te zijn voor school. Ongeveer 90% van de leerlingen had een motivatieprofiel van a-motivatie, lage motivatie en gematigde motivatie. Heel weinig leerlingen hadden een zelfgedetermineerd of hoog motivatieprofiel.

Voorspelllers

Wat zijn voorspellers van de motivatieprofielen? De onderzoekers keken naar welke factoren voorspellen welk motivatieprofiel een leerling adopteert. Lees daarover hier meer.