Search results for: Mindfulness

Mindfulness binnen SDT

Mindfulness wordt in de SDT op een specifieke manier gedefinieerd en in verband gebracht met autonome gedragsregulatie. In dit artikel staat een samenvatting van een kritische evaluatie van mindfulness en in deze bijdrage ga ik in op mindfulness binnen de zelfdeterminatietheorie.

Klik hier om meer te lezen

Kritische evaluatie van mindfulness

Kritische evaluatie van mindfulness en tevens een agenda voor de toekomst ervan, dat biedt het artikel van Van Dam et al. Voor 2005 was er weinig aandacht voor mindfulness, maar die aandacht is sinds dat jaar in rap tempo toegenomen. Zowel wetenschappelijke artikelen (van rond de 400 in 2005 naar meer dan 1100 in 2011) als nieuwsmedia artikelen (van rond 5000 in 2005 naar meer dan 32000 in 2015). Mindfulness wordt niet alleen een therapeutische context benut, maar ook breed ingevoerd in organisaties en in onderwijsinstellingen.

Klik hier om meer te lezen

De verlengde geest

Het verlengde geest is de titel van het nieuwste boek van Annie Murphy Paul. Ze bedoelt hiermee dat de menselijke geest niet alleen wordt gecreëerd door onze hersenen, maar ook door ons lichaam, onze omgeving en onze relaties met anderen.

Klik hier om meer te lezen

Voorbij Covid-verveling

Voorbij Covid-verveling. Waterschoot et al deden onderzoek waaruit interessante tips komen voor hoe mensen zichzelf kunnen bevrijden van verveling in Covid-lockdown tijden. Ze ontdekten dat mindfulness helpt om minder last te hebben van verveling en een hogere levenskwaliteit te ervaren. Naast de kwaliteit van je eigen motivatie voor je acties blijkt dat decentreren (of juist tobben) psychologische mechanismen zijn die hierbij een rol spelen.

Klik hier om meer te lezen

Buffer tegen het slankheidsideaal

Buffer tegen het slankheidsideaal: een experimentele studie door Ogden et al is recentelijk verschenen. De laatste decennia is er een groei te zien in problemen die vooral vrouwen hebben met hun lichaamsvorm, gewicht, diëten, eetstoornissen. Dit is zowel bij kinderen als bij volwassenen het geval. Ogden et al deden een experimentele studie waarin ze beelden van verschillende lichaamsvormen gebruikten.

Klik hier om meer te lezen

Mindful aan het werk

Mindful aan het werk zijn klinkt intuïtief als iets positiefs. Is dat inderdaad zo en onder welke omstandigheden zijn mensen in staat om mindful aan het werk te zijn? Olafsen onderzocht deze vraag vanuit een SDT framework.

Klik hier om meer te lezen

Psychologische basisbehoeften en slaapkwaliteit

Is er een relatie tussen de vervulling van psychologische basisbehoeften en slaapkwaliteit? Dat onderzochten Campbell et al in een van de eerste studies naar de rol van psychologische basisbehoeften en de regulatie van de fysiologische behoefte aan slaap.

Klik hier om meer te lezen

Meta-analyse: autonomie-ondersteunend leiderschap

Slemp et al voerden een meta-analyse uit ten aanzien van autonomie-ondersteunend leiderschap.

Klik hier om meer te lezen

Goed leven

Een “life well lived” volgens de zelf determinatie theorie is een leven dat gekenmerkt wordt door:

  1. Autonome zelfregulatie: je doet dingen die je interessant vindt en/of die je waardevol vindt en tijdens het uitvoeren van die dingen ervaar je volledige bereidwilligheid om ze te doen. Autonome zelfregulatie is een sleutel voor het volledig functioneren van mensen en het welbevinden van organismen in hun context. Autonome zelfregulatie hangt samen met doorzettingsvermogen, betere prestaties en grotere psychologisch, fysiek en sociaal welbevinden. Daarom stelt de zelfdeterminatie theorie dat een goed leven leven gekenmerkt wordt door autonome zelfregulatie.
  2. Het nastreven en verwerven van intrinsieke aspiraties: je stelt jezelf intrinsieke doelen, die bijdragen aan persoonlijke groei, intieme relaties, fysieke gezondheid en het bijdragen aan de samenleving. Intrinsieke aspiraties nastreven en verwerven vergroot het welbevinden van mensen omdat de universele psychologische basisbehoeften worden vervuld door het nastreven en verwerven van deze aspiraties. Dit hangt samen met psychologische, fysieke en sociale gezondheid van mensen. Daarom stelt de zelf determinatie theorie dat een goed leven leven gekenmerkt wordt door het nastreven en verwerven van autonome aspiraties.
  3. Mindful besef van de huidige ervaring: je bent je op een relaxte en oordeelloze wijze bewust van je ervaring op een bepaald moment. Mindfulness stimuleert de autonomie en het welbevinden, het aannemen van intrinsieke aspiraties en het bijdragen aan verantwoordelijk gedrag ten aanzien van de ecologie. Het stimuleert ook constructieve reacties in conflictsituaties met je romantische partner en in situaties waarin er stress is of zelfs sprake is van doodsdreiging. Daarom stelt de zelfdeterminatie theorie dat een goed leven leven gekenmerkt wordt door mindful besef van de huidige ervaring.

Bij een goed leven is er sprake van harmonie tussen denken, gevoelens en acties.
Hier zijn vijf vragen die ik een tijdje geleden opschreef en waarmee je kunt reflecteren op je levenskeuzes.

Positiviteit: het kind niet met het badwater weggooien

De afgelopen tijd heeft de positivity ratio van Barbara Fredrickson en Marcial Losada flinke kritiek gekregen. Die ratio zegt dat als we 3 positieve emoties ervaren tegenover 1 negatieve we kunnen floreren. Als we onszelf willen coachen is kennis over de rol van positieve emoties interessant.
Maar de positiviteitsratio van 3:1 blijkt niet op valide statistische gegevens gebaseerd te zijn. Brown et al zeggen dat de ratio de prullenbak in kan. Barbara Fredrickson reageert open op deze kritiek en benadrukt het belang van nader onderzoek naar die ratio. Zij wijst er ook op dat voor haar broaden-and-build theorie de positiviteitsratio geen hoeksteen is geweest.
Het feit dat positieve emoties allerlei voordelen heeft voor mensen blijft recht overeind staan, aldus Frerdrickson, ook als de positiviteitsratio niet klopt of zou kloppen.
Het bewijs nog even kort op een rij gezet:
1. Positieve emoties maken je bewuster van je omgeving, mensen nemen meer informatie op en contextuele informatie op dan wanneer zij negatieve emoties ervaren. Dit noemt Fredrickson het “ broaden effect”. Het effect is geconstateerd in gecontroleerde experimenten waarin visuele effecten en reactietijden zijn gemeten ( (Rowe, Hirsh, & Anderson, 2007 en (Wadlinger & Isaacowitz, 2006) en breinsscans zijn gemaakt waaruit bleek dat positieve emoties de blik van mensen verruimt (Schmitz, De Rosa, & Anderson, 2009).
2. Positieve emoties zorgen voor langdurige effecten. Mensen bouwen de vaardigheid op om zelf positieve emoties op te roepen in het dagelijks leven (e.g., Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels, & Conway, 2009 en (Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek, & Finkel, 2008; Kok etal., 2013). Dit leidt tot een versterking van cognitieve vaardigheden, zoals mindfulness, psychologische vaardigheden zoals het beïnvloeden van de omgeving, sociale vaardigheden zoals het opbouwen van positieve relaties met anderen en fysieke vaardigheden zoals afgenomen ziektebeelden.
3. Naast deze effecten hebben positieve emoties effect op het hart, op de cardiac vagal tone (Kok et al., 2013), wat een indicator is van fysieke gezondheid, harmonie met de sociale omgeving en gedragsflexibiliteit (Porges, 2003;Thayer & & Sternberg, 2006)
Fredrickson benadrukt dat de voorspellingen omtrent de positiviteitsratio noch het fundament zijn onder het broaden effect, noch het fundament zijn onder het build effect. Zij pleit ervoor het kind niet met het badwater weg te gooien. Geen bewijs voor een positiviteitsratio, wel bewijs voor het effect van positieve emoties.
Dus vooralsnog denk ik dit: hoewel we geen uitspraken kunnen doen over naar hoeveel positieve emoties we precies zouden moeten streven in ons leven, hebben positieve emoties allerlei voordelen voor onze fysieke en geestelijke gezondheid.