Buffer tegen het slankheidsideaal: een experimentele studie door Ogden et al is recentelijk verschenen. De laatste decennia is er een groei te zien in problemen die vooral vrouwen hebben met hun lichaamsvorm, gewicht, diëten, eetstoornissen. Dit is zowel bij kinderen als bij volwassenen het geval. Ogden et al deden een experimentele studie waarin ze beelden van verschillende lichaamsvormen gebruikten.

Onvrede met je lichaam

Er is een duidelijke relatie tussen het schoonheidsideaal dat via sociale media onder ogen komt van kinderen en volwassenen en hun onvrede met hun eigen lichaam. Blootstelling aan onrealistische beelden van super dunne modellen kan resulteren in extreem lijnen, lichaamshaat, negatieve stemmingen, angst ten aanzien van het eigen uiterlijk en zelf-objectificatie.

Buffer

Uit diverse eerdere onderzoeken is gebleken dat interventies gericht op zelfcompassie effectief zijn om minder ontevreden te raken met het eigen lichaam. Interventies die blijken te werken zijn gebaseerd op mindfulness, mildheid voor jezelf en een besef dat iedereen wel ergens onzeker over is. Compassie voor het eigen lichaam kan worden gemeten op vier aspecten:

  1. lichaamsmildheid: aardig zijn voor je eigen lichaam en je lichaam accepteren zonder oordeel
  2. algemene menselijkheid: het besef dat onzekerheid over je lichaam normaal is en dat iedereen dat wel heeft
  3. gemotiveerde actie: de drive en vaardigheden om compassie voor je lichaam te ontwikkelen
  4. lichaamskritiek: een sterke nadruk op onzekerheden over je lichaam gecombineerd met negatieve gevoelens

Experimenteel onderzoek

In het experimentele onderzoek van Ogden et al waren 106 respondenten betrokken, allemaal vrouwelijk en tussen de 16 en 30 jaar. Ze werden ingedeeld in drie condities: een controleconditie, een lichaamsdiversiteitsconditie en een slankheidsideaalconditie. Voor en na de interventie werd gemeten hoe tevreden ze waren met hun eigen lichaam, gezicht en hoe ze scoorden op de vier bovenstaande aspecten van lichaamscompassie.

Lichaamsdiversiteitsconditie

In de lichaamsdiversiteitsconditie keken de vrouwen naar 26 beelden van lichamen in allerlei vormen en maten, inclusief littekens, brandplekken en moedervlekken.

Slankheidsideaalconditie

In de slankheidsideaalconditie keken de vrouwen naar 26 beelden van fashion retail websites, waarop conventionele modellen naar het Westerse schoonheidsideaal te zien waren.

Controleconditie

In de controleconditie keken de vrouwen naar 26 beelden van huishoudelijke voorwerpen zoals een magnetron, een stoel, een tafel.

Resultaten

Er waren significante verschillen tussen de drie groepen te zien. De vrouwen die gekeken hadden naar beelden van diverse lichaamsvormen bleken meer compassie te hebben met hun eigen lichaam, in tegenstelling tot de vrouwen in de slankheidsideaalconditie die na het kijken naar de perfecte modellen juist minder compassie hadden met hun eigen lichaam.

De lichaamsdiversiteitsconditie liet ook meer mildheid voor het eigen lichaam, grotere tevreden met het eigen lichaam en grotere tevredenheid met het eigen gezicht zien. Er werd geen verschil gevonden ten aanzien van algemene menselijkheid (iedereen voelt zich wel wat onzeker), de gemotiveerde actie (ik heb de drive en de skills om meer compassie te hebben met mijn eigen lichaam) en lichaamskritiek (de mate waarin de persoon nadruk legt op onzekerheden over het eigen lichaam).

Buffer tegen het slankheidsideaal

Het werkt als een buffer tegen het slankheidsideaal om vrouwen bloot te stellen aan beelden van allerlei verschillende lichamen. Vrouwen krijgen er meer lichaamscompassie door, zijn positiever over hun eigen lichaam en gezicht in vergelijking tot vrouwen die zijn blootgesteld aan beelden van ‘perfecte’ modellen. Dit ondersteunt de trend om meer diverse foto’s te gebruiken op social media. Vrouwen die naar de diverse lichaamsvormen hadden gekeken bleken daarna ook negatiever te denken over het gebruik van beelden van perfecte modellen. Deze vrouwen hadden hun idee over wat mooi is verbreed.

Benutten

Ben je zelf onzeker over je uiterlijk of merk je dat je kind onzeker is over zijn uiterlijk, dan geeft dit onderzoek je wellicht aanknopingspunten om meer lichaamscompassie te ontwikkelen bij jezelf of je kind. Je kunt bewust blaadjes en sites links laten liggen die je een slankheidsideaal voorschotelen en in plaats daarvan naar bijvoorbeeld dit soort beelden kijken.