Is er een relatie tussen de vervulling van psychologische basisbehoeften en slaapkwaliteit? Dat onderzochten Campbell et al in een van de eerste studies naar de rol van psychologische basisbehoeften en de regulatie van de fysiologische behoefte aan slaap.


Slaap

De kwaliteit van slaap is geassocieerd met allerlei gezondheidsuitkomsten. Slecht slapen heeft een negatief effect op cognitief functioneren. Slecht slapen is ook geassocieerd met overgewicht en diabetes. Eenzaamheid, financiële zorgen en negatief affect hangen samen met slechte slaapkwaliteit. Mindfulness hangt samen met goede slaapkwaliteit.

Psychologische basisbehoeften

Het al dan niet vervullen van de drie psychologische basisbehoeften (competentie, verbondenheid en autonomie) blijken op voorspelbare manieren samen te hangen met psychologische en sociale gezondheid en met fysieke gezondheid. In de studie van Campbell is voor het eerst gekeken naar het spel tussen de psychologische basisbehoeftenvervulling en de fysiologische behoefte aan slaap.

Resultaat: betere slaapkwaliteit

Vervulling van de drie psychologische basisbehoeften in de afgelopen drie maanden was negatief gerelateerd aan slechte slaapkwaliteit. Mensen die zich verbonden, autonoom en competent voelen hebben waarschijnlijk meer positieve ervaringen als ze wakker zijn, waardoor ze waarschijnlijk met meer positieve gedachten gaan slapen. Ze hebben dan geen last van zorgelijke gedachten wanneer ze naar bed gaan.

Resultaat: minder disfunctioneren

Vervulling van de drie psychologische basisbehoeften was ook negatief gerelateerd aan disfunctioneren gedurende de dag. Mensen die zich verbonden, autonoom en competent voelen rapporteren ook dat ze zich vitaler en energieker voelen.

Resultaat: meer slaap

Vervulling van de drie psychologische basisbehoeften was ook, in lichte mate, gerelateerd aan hogere slaapkwantiteit. Waarschijnlijk is het zo dat wanneer mensen zich verbonden, autonoom en competent voelen, ze ook eerder in slaap vallen.

Resultaat: mindfulness en slaapkwaliteit

Ook bleek dat wanneer mensen mindful waren, zij zich meer gingen gedragen op een manier die hun psychologische basisbehoeften vervulde. Daardoor sliepen ze vervolgens ook weer beter. Zorgelijke gedachten terwijl je in slaap probeert te vallen worden door mindfulness beter geaccepteerd wat de slaapkwaliteit ten goede komt.

Resultaat: financiële zorgen en slaapkwaliteit

Financiële zorgen zetten de perceptie van autonoom functioneren onder druk, wat terug te zien is in slechte slaapkwaliteit. Wanneer mensen zich zorgen maken om hun financiën voelen ze zich niet competent om hun leven te leiden zoals ze dat zouden willen en beknot in hun vrijheid. Hun psychologische basisbehoeften vervulling staat dan onder druk. Hoe de relatie tussen elk van de drie afzonderlijke psychologische basisbehoeften en mindfulness en financiële zorgen precies in elkaar zit is op basis van dit onderzoek nog niet te zeggen. Maar dit onderzoek geeft een goede richting voor vervolgonderzoek naar die precieze relaties.


Examing the rol of psychological need satisfaction in sleep: a self-determination theory perspective. Campell et al, januari 2015. in Personality and Individual Differences, Elsevier