number-5-clip-art_4171352014 is bijna weer voorbij en misschien vind je het een leuk moment om even terug- en vooruit te blikken. Hier zijn vijf progressiegerichte reflectievragen die je dan kunt gebruiken:
1. Wat heeft me het afgelopen jaar geïnteresseerd?
Deze vraag gaat over je intrinsieke motivatie. Welke activiteiten heb je ondernomen omdat je ze boeiend vond? Bij welke activiteiten verloor je je besef van tijd, omdat je er helemaal in opging? Welke activiteiten maakten je niet moe, maar gaven je juist energie?
2. Wat vond ik het afgelopen jaar belangrijk?
Deze vraag gaat over je autonome vorm van extrinsieke motivatie (geinternaliseerde extrinsieke motivatie). Welke activiteiten heb je ondernomen, niet omdat ze je zo boeiden, maar omdat je er een waarde in zag om ze te ondernemen? Bij welke activiteiten was je tevreden als je ze had ondernomen, omdat ze een belangrijke waarde voor je vertegenwoordigden?
3. Wat ervoer ik als verplicht en kostte me energie het afgelopen jaar?
Deze vraag gaat over je gecontroleerde extrinsieke motivatie. Welke activiteiten heb je ondernomen omdat je jezelf onder druk zette of door iemand/iets anders onder druk werd gezet? Welke activiteiten putten je uit als je ze deed? Van welke activiteiten probeerde je je zo snel mogelijk af te maken, omdat je ze deed vanwege een beloning of straf of ervaren druk?
4. Waar zou ik het komende jaar graag mijn tijd aan besteden?
Deze vraag gaat over je autonome motivatie (intrinsiek en geïnternaliseerd extrinsiek). Welke activiteiten zou je het komende jaar graag willen ondernemen omdat je ze interessant en/of waardevol vindt? Hoe ziet je werkelijkheid eruit wanneer je tijd aan die activiteiten besteedt? Hoe gedraag je je dan? Waar zeg je dan “ja” tegen? Wat doe je dan niet meer? Waar zeg je “nee” tegen en hoe leg je dat uit aan jezelf en anderen?
5. Op welke ideeën brengt mijn reflectie me voor een stap voorwaarts?
Kijkend naar je antwoorden op vraag 1 tot en met 4, hoe ziet betekenisvolle progressie er uit voor je? Is er iets bruikbaar voor je van je gedachtegang? Welke concrete kleine volgende stap wil je zetten?