Slemp et al voerden een meta-analyse uit ten aanzien van autonomie-ondersteunend leiderschap.

Autonomie-ondersteunend leiderschap refereert naar een cluster van leiderschapsgedragingen die zelfgedetermineerd gedrag in werknemers faciliteert.

Een hoge kwaliteit van motivatie (autonome motivatie) leidt tot welbevinden en goed presteren.

Het resultaat van deze meta-analyse is dat een autonomie-ondersteunende leiderschapsstijl samenhangt met:

  • autonome motivatie: intrinsieke motivatie en geïnternaliseerde extrinsieke motivatie (zie ook hier)
  • vervulling van psychologische basisbehoeften (zie ook hier) en mindfulness
  • welbevinden van medewerkers (zie ook hier)
  • werkgerelateerde uitkomsten: hogere engagement, betere performance, lagere verloop intenties, meer proactief en prosociaal gedrag
  • deze correlaties worden gevonden ongeacht leeftijd, geslacht en type organisatie

De onderzoekers concluderen dat leiderschapstrainingen die autonomie-ondersteunende vaardigheden en overtuigingen aanleren een goed idee zijn.

Progressiegericht leidinggeven is een autonomie-ondersteunende leiderschapsaanpak.

]