Search results for: Progressieprincipe

Het progressieprincipe benutten

Negatieve dingen hebben een sterker effect op ons dan positieve dingen; we zien de negatieve dingen eerder dan de positieve en ze beïnvloeden onze gevoelens, gedachten en motivatie indringender dan de positieve dingen. Dat komt uit allerlei onderzoek en ook uit het onderzoek van Amabile en Kramer, naar innerlijke werkbeleving. Meer over hun onderzoek vind je hier.

Klik hier om meer te lezen

Het Progressieprincipe

Het Progressieprincipe is de titel van het boek van Teresa Amabile en Steven Kramer. Het boek is een verslag van het onderzoek naar positieve innerlijke werkbeleving. Hier is een samenvatting van een aantal onderzoeksresultaten van Teresa Amabile en Steven Kramer

Klik hier om meer te lezen

Annelies van Unen: ‘subtiele snufjes progressiegerichtheid’

In dit interview met Annelies van Unen geeft zij een inkijkje haar werk als implementatiemanager bij de NS en vertelt ze hoe de progressiegerichte aanpak benut wordt bij de NS. Ik stelde haar daarover vijf vragen.

Klik hier om meer te lezen

50 Progressievragen

50 Progressievragen kunnen je helpen om je eigen progressie bij te houden. Het blijkt dat mensen geneigd zijn om hun aandacht te laten uitgaan naar problemen, naar dingen die ze moeten doen, dingen die er niet lekker lopen. En dat mensen al snel vergeten wat ze die dag allemaal hebben gedaan, of dat jaar, of die week. Op zich is dat niet zo erg, immers als je aandacht uitgaat naar wat je nog te doen hebt dan besteed je je tijd en energie aan dingen die er nog moeten gebeuren. Maar je daarnaast bewust zijn van je progressie heeft allerlei voordelen.

Klik hier om meer te lezen

Monitoren van progressie

Welke manier van het monitoren van progressie werkt goed? En is het sowieso belangrijk om je progressie te monitoren? Mensen stellen zichzelf regelmatig kleinere of grotere doelen. Die doelen kunnen op van alles betrekking hebben, zowel privé als werkgerelateerd. Denk maar aan een doel om je hardloopprestaties te verbeteren of om een nieuwe studie op te pakken of om af te vallen of te investeren in je vriendschappen en ga zo maar door.

Klik hier om meer te lezen

Podcast: monitoren van progressie

Podcast: monitoren van progressie. In deze aflevering van de Podcast progressiegericht werken leg ik in 8 minuten iets uit over

  • intrinsieke en extrinsieke doelen
  • het struisvogel-effect
  • het progressieprincipe
  • de meta-analyse naar onderzoeken op het gebied van het monitoren van progressie
  • vijf aanknopingspunten voor wat werkt bij het monitoren van progressie

Progressiegerichte leercontext creëren

Deze week was ik in gesprek met een organisatie die een progressiegerichte leercontext wil creëren.

Klik hier om meer te lezen

Progressiegesprekken

Progressiegesprekken. De intentie om betekenisvolle progressie te boeken. Dit boek is in oktober 2017 verschenen en hier te bestellen.

Achterflaptekst

Een goed gesprek geeft veel voldoening. Als je goed in gesprek bent met anderen, versterkt dat jullie perceptie van verbondenheid. Na afloop van een dergelijk gesprek hebben jullie meer energie en allerlei creatieve ideeën. Je voelt je dan competent, autonoom en verbonden en je bent optimistisch gestemd. Zowel tijdens het gesprek als na afloop, ervaar je dat je betekenisvolle progressie aan het boeken bent. Om dit soort gesprekken te kunnen voeren heb je zowel kennis als vaardigheden nodig. Kennis, zodat je weet wat werkt in gespreksvoering en vaardigheden om die kennis te vertalen naar wat je wel en niet zegt. Dit boek voorziet in beide. Met dit boek vergroot je namelijk zowel je kennis over wat werkt, als je praktische vaardigheden.
Het boek schakelt telkens tussen praktische voorbeelden en dialogen en theorie. Zo krijg je als leidinggevende, coach, docent, ouder, collega en in het dagelijks leven een aanpak in handen waarmee je progressiegesprekken kunt voeren. Eenvoudige gesprekken waarin je betekenisvolle progressie boekt.
De inhoudsopgave van het boek ziet er zo uit:Klik hier om meer te lezen

Kiezen voor progressie

kiezen voor progressieIn de zomer van het jaar 2012 introduceerden wij de nieuwe naam voor onze aanpak ‘progressiegericht werken’. Dat was op meerdere manieren een keuze voor progressie. Het heeft ook geleid tot verdere progressie. Die verdere progressie kun je bijvoorbeeld zien in het nieuwe boek van Coert Visser dat net is verschenen. Het nieuwe boek heeft de prachtige titel “Kiezen voor progressie, de psychologie van vooruitgang”. Fundamentele precisie in denken geschreven in een bijzonder toegankelijke schrijfstijl. Het boek begint met een hoofdstuk over wetenschap en met de vraag ‘Wat is waarheid?’ In deze tijd, waarin meer en meer mensen beginnen te twijfelen aan het postmoderne cultuurrelativistische idee dat er enkel perspectieven zijn en dat we geen uitspraken kunnen doen over wat betere of slechtere ideeën zijn, geeft dit hoofdstuk een cruciale denkrichting voor de betekenisvolle progressie van samenlevingen. In het vervolg van het boek brengt Coert het progressieprincipe, de groeimindset, het leveren van inspanning en deliberate practice, autonome motivatie en zelfversterkende en zelfremmende effecten van progressie in samenhang voor het voetlicht. Een boek om van te genieten en met realistisch optimisme naar jezelf en de wereld te gaan of blijven kijken!
Op welke manieren was de nieuwe term ‘progressiegericht werken’ in 2012 een keuze voor progressie? Het meest belangrijk daarin is de keuze om consequent te proberen wetenschappelijk te kunnen onderbouwen wat we deden. En, hoe graag we het destijds ook wilden, voor de oplossingsgerichte aanpak was (en is) de wetenschappelijke basis beperkt. Vaak komen de bewijzen niet verder dan casusbesprekingen, filosofische verhandelingen of subjectieve succeservaringen van coaches en therapeuten. In onze zoektocht naar de wetenschappelijke onderbouwing van wat we deden en doen, kwamen we op een enorme hoeveelheid robuuste kennis vanuit onder andere de (sociale) psychologie. En nu we meer en meer onderbouwing vonden waarom allerlei interventies (zoals bijvoorbeeld onze stuuraanpak) goed werkte, moesten we eerlijk zijn: noch de stuuraanpak, noch de onderbouwing waren gebaseerd op de oplossingsgerichte aanpak. En zo ging het voor veel interventies die we tegenkwamen, of stap voor stap zelf hadden ontwikkeld en beschreven onder de naam ‘oplossingsgericht’. Ten derde was het veranderen van de naam van onze aanpak een keuze voor progressie omdat het woord ‘progressiegericht’ inhoudelijk veel beter beschrijft wat we doen, dan het woord oplossingsgericht. Progressie gaat over betekenisvolle vooruitgang. Voor individuen, teams, organisaties, samenlevingen en de mensheid. Oplossingen zijn mogelijke middelen om progressie te bereiken, maar er zijn veel meer manieren waarop je progressie kunt boeken dan alleen met oplossingen.
De nieuwe naam heeft ook geleid tot verdere progressie. Inhoudelijk zijn we steeds meer te weten gekomen en kunnen we steeds beter interventies zo ontwerpen dat ze gefundeerd zijn in wetenschap. We hebben ook inzichten die we vroeger hadden weer moeten loslaten, omdat ze geen stand bleken te houden en er geen bewijs voor te vinden was. De progressiegerichte aanpak biedt interventies op microniveau in gespreksvoering (coaching, leidinggeven, conflicthantering), maar ook in trainingsaanpakken, in onderwijscontexten en bij systeembrede organisatieveranderingen.
Dit mooie nieuwe boek van Coert is al het vierde boek over progressiegericht werken. De andere drie kun je hier vinden: Ontwikkel je Mindset, Progressie door zelfcoaching en Progressiegericht Werken. Het vijfde boek komt er binnenkort aan en gaat over de groeimindsetmix: Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix.
 

Praktische wetenschap

VtdbDlsProgressiegericht werken is op wetenschap gefundeerd
en dan met name op wat de (sociale) psychologie ons leert
maar ook de neurowetenschap heeft in de aanpak een plek
aan inspiratiebronnen geen gebrek! 
zo blijkt uit de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan
dat het bereiken van autonome motivatie echt kan
door autonomieondersteunend te doen en te praten
kun je kwalitatief slechte resultaten achter je laten 
en Carol Dweck’s theorie over de groeimindset
heeft de bakens voor leren, presteren en floreren verzet
want verbetering zien als reëel perspectief
stemt je optimistisch en maakt je leren effectief 
ook het progressieprincipe is een inspiratiebron
‘t was Teresa Amabile die het onderzoek naar innerlijke werkbeleving begon
waarvan we kunnen leren dat een echt goede werkdag
er eentje is waarop je kleine betekenisvolle progressie zag
de progressiegerichte aanpak zit boordevol gesprekstechnieken
omdat je met je woorden vooruit kunt komen of juist dingen kunt verzieken
en al die wetenschappelijke inzichten zijn praktisch vertaald
in interventies waarmee je positief je doelen behaalt 
Nog een gedicht over progressiegericht werken