Search results for: zeven stappen

Animatie: de CPW zeven stappen aanpak

Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak

Podcast: De CPW-zeven stappen aanpak. Deze eerste podcast over progressiegericht werken gaat natuurlijk over de CPW-zeven stappen aanpak.

Klik hier om meer te lezen

De CPW-zeven stappen aanpak: stap 4

Bij stap 4 van de CPW zeven stappen aanpak draait het om de progressie die al is bereikt. Hier kon je een nadere toelichting bij stap 1 vinden, hier bij stap 2 en hier bij stap 3. Het doel van stap 4 is om de cliënt te helpen zijn reeds bereikte progressie in beeld te krijgen. De focus van cliënten die een probleem hebben is vaak op wat er mis gaat en wat er niet lukt. Stap 3 helpt om een realistischer beeld te krijgen van de werkelijkheid door te kijken naar wat er al wel is. Bij deze stap vraagt de coach door totdat de cliënt concreet voor zich ziet welke progressie hij al heeft bereikt en wat al heeft gewerkt.
Voorbeelden van hoe de vragen bij stap 4 NIET klinken zijn:Klik hier om meer te lezen

CPW-zeven stappen aanpak: stap drie

Bij stap drie van de CPW-zeven stappen aanpak draait het om het verhelderen van de gewenste progressie. Hier kon je een nadere toelichting bij stap 1 vinden en hier bij stap 2. Het doel van stap 3 is om de cliënt te helpen zijn gewenste progressie op een levendige manier te beschrijven. Het gaat hierbij om een gewenste toekomst, waarin de dingen lopen naar tevredenheid van de cliënt. Bij deze stap vraagt de coach door totdat de cliënt zijn gewenste progressie zodanig heeft geformuleerd dat hij spreekt in termen van zijn eigen positieve gedrag.
Klik hier om meer te lezen

De CPW zeven stappen aanpak: stap 2

Bij stap 2 van de CPW zeven stappen aanpak draait het om het verhelderen van de verbeterbehoefte. Hier kon je een nadere toelichting bij stap 1 vinden. Het doel van stap 2 is om de cliënt te helpen concreet te formuleren waaraan hij iets wil verbeteren. Vaak gaat het om dingen waar de cliënt last van heeft, om problemen. Maar ook zonder dat de cliënt een probleem ervaart kan hij de behoefte voelen iets verder te verbeteren. Bij deze stap vraagt de coach door totdat de cliënt zijn verbeterbehoefte zodanig heeft geformuleerd dat het binnen zijn invloedssfeer ligt. Zo legt de cliënt zijn eigen puzzel.
Voorbeelden van hoe de vragen bij stap 2 NIET klinken zijn:Klik hier om meer te lezen

De CPW- zevenstappen-aanpak van progressiegericht helpen

In 1999 kwam ik in aanraking met de oplossingsgerichte therapie aanpak en in de jaren die volgden ontwikkelden mijn collega Coert Visser en ik de huidige Progressiegerichte Aanpak. De zevenstappen-aanpak van progressiegericht helpen is een van de gespreksstructuren die wij ontwikkelden.

Klik hier om meer te lezen

Het werkt (niet)!

Het werkt (niet)! Wanneer deelnemers aan onze trainingen de progressiegerichte interventies in de praktijk gaan uitproberen en toepassen horen we vaak enthousiaste reacties: het werkt! Soms horen we ook: het werkt niet! Deze bijdrage behandelt vijf redenen waarom de progressiegerichte interventies werken of niet werken.

Klik hier om meer te lezen

Kennisbruggetjes

Kennisbruggetjes slaan is een van de belangrijkste manieren van leren. Studenten komen een les binnen met allerlei preconcepties ten aanzien van hoe de wereld werkt. Om te kunnen leren moet de nieuwe informatie aansluiten op die reeds bestaande ideeën.

Klik hier om meer te lezen

Verbeterbehoefte interventies

Verbeterbehoefte interventies vormen stap twee van de CPW-zeven stappen aanpak. Waar we bij stap één nuttigheidsinterventies gebruiken, verkennen we bij stap 2 waaraan de cliënt iets wil verbeteren.

Klik hier om meer te lezen

Proces georiënteerd werkvoorbeeld

Een proces georiënteerd werkvoorbeeld is een nuttige leertechniek om in te zetten bij het leren van complexe vaardigheden. Bij het leren van progressiegerichte interventies kunnen proces georiënteerde werkvoorbeelden dan ook helpen om de interventies te leren doorgronden. Tamara van Gog beschrijft, onder andere in haar dissertatie, onderzoek naar proces georiënteerde werkvoorbeelden. In dit artikel geef ik een voorbeeld van een proces georiënteerd werkvoorbeeld van de nuttigheidsvraag.

Klik hier om meer te lezen