Search results for: Leerdoelen

Hoe kun je als docent een leerdoelenklimaat in de klas creëren?

building autonomous learners

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder andere in dit  artikel kun je lezen over een gunstig klassenklimaat voor leerlingen, dat wil zeggen een klassenklimaat waarin ze op een betrokken en geïnteresseerde manier steeds beter worden in het vak dat ze aan het leren zijn. Wat kun je als docent doen om een dergelijk klassenklimaat te creëren? Klik hier om meer te lezen

Leerdoelen die de prestaties verbeteren

thee zakjeMiranda zit in VWO-3 en heeft altijd hele hoge cijfers. Ze vindt dat ook erg belangrijk. Een hoog cijfer zegt haar dat ze het kan. Dat ze slim is. Maar voor de betavakken haalt ze geen negens en tienen, maar zesjes en zevens. Daardoor vindt ze de betavakken niet meer leuk. Ze denkt regelmatig:”Dit moet ik toch kunnen?!”, en is gefrustreerd als ze weer eens merkt dat ze het niet kan. Scheikunde, natuurkunde, wiskunde…met haar IQ zou ze hoge cijfers moeten halen, maar die haalt ze niet. Voor de talen haalt ze wel de negens en de tienen die ze van zichzelf verwacht. Ze beslist om de betavakken in de vierde te laten vallen en de talenkant op te gaan. Ze vreest wel dat talen studeren saai zal zijn, maar ze hoopt dat ze een baan als tolk-vertaler misschien wel leuk kan gaan vinden. Dan komt het moment dat ze haar vakkenpakket moet gaan kiezen en de nieuwe scheikunde docente zegt tegen haar:”Jij kiest toch zeker wel een NT-pakket, dat is echt wat voor jou!” Miranda begrijpt er niks van. Ze haalt toch helemaal geen hoge cijfers? Hoezo, is NT echt wat voor haar? In de lessen begint ze eens op te letten op de andere leerlingen. En ze merkt nu pas dat die de stof ook erg moeilijk vinden. Het is dus niet gek dat ik het zo moeilijk vind, maar juist normaal, denkt Miranda. De nieuwe scheikunde docente is erg aardig en Miranda begint anders te denken over haar prestaties en begint te ontspannen in de lessen. Ze begint haar aandacht te richten op het proberen te begrijpen van de stof in plaats van op aan te tonen dat ze de stof wel aankan. Ze verandert haar doel: ze wil graag de lastige betavakken beter leren begrijpen. Elke keer als ze weer een complexe opgave fout doet, richt ze haar aandacht op het leren begrijpen wat ze fout deed. En ze merkt hoeveel plezier het haar brengt als ze doorkrijgt hoe ze haar fouten kan verbeteren. Ze kiest voor een NT-profiel met twee talen buiten haar rooster om. En drie jaar later? Dan is ze geslaagd met een 10 voor Frans en Duits en zijn haar cijfers voor natuur-, schei- en wiskunde sterk verbeterd. Ze gaat wiskunde en natuurkunde studeren. Omdat dat haar interesse heeft gekregen.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling vindt veelal plaats vanuit een verouderd denkkader over effectief leiderschap, zo stelt Susan Fowler in haar artikel Toward en New Curriculum of Leadership Competencies. In haar artikel beschrijft zij, op basis van onderzoeken binnen de zelfdeterminatietheorie, een nieuwe set leiderschapscompetenties. De zelfdeterminatietheorie geeft een beter kloppend denkkader op basis waarvan leiderschapscompetenties kunnen worden beschreven en leiderschapstrainingen kunnen worden ontworpen.

Klik hier om meer te lezen

Groeimindset controverses

Groeimindset controverses: wat kunnen we ervan leren? In dit artikel gaan Yeager en Dweck in op vier groeimindset controverses en benutten ze die als interessant platform voor leren. In deze post vat ik dat artikel samen.

Klik hier om meer te lezen

Kennisbruggetjes

Kennisbruggetjes slaan is een van de belangrijkste manieren van leren. Studenten komen een les binnen met allerlei preconcepties ten aanzien van hoe de wereld werkt. Om te kunnen leren moet de nieuwe informatie aansluiten op die reeds bestaande ideeën.

Klik hier om meer te lezen

Meta-analyse achievement goal theory

Meta-analyse achievement goal theory. Deze theorie gaat zowel over de doelstructuren in een context als over de persoonlijke doeloriëntaties van leerlingen. Doelstructuren gaan over de context, bijvoorbeeld hoe de docent praat over prestatiedoelen en leerdoelen en welk onderwijsklimaat er heerst in de klas. Persoonlijke doeloriëntaties gaan over welke doelen de student of leerling nastreeft in die context. Klopt het dat er een relatie is tussen die de doelstructuur en de persoonlijke doeloriëntatie van studenten? Bardach et al (2020) onderzochten via een meta-analyse de relatie tussen doelstructuren en persoonlijke doeloriëntaties.

Klik hier om meer te lezen

Procescomplimenten aan 2-jarige voorspellen schoolprestaties 8-jarige?

Procescomplimenten aan 2-jarige voorspellen schoolprestaties 8-jarige? Gunderson et al (2018) deden longitudinaal onderzoek onder jonge kinderen. Dit onderzoek startte in 2013. De interactie tussen ouders en kinderen op 1-jarige, 2-jarige en 3-jarige leeftijd werd op video opgenomen. De video-opnames duurden 90 minuten en werden geanalyseerd op de mate waarin de ouders procescomplimenten gaven aan hun kind.

Klik hier om meer te lezen

Vier Mindset-Motivatie profielen

Vier mindset-motivatie profielen komen tevoorschijn in onderzoek van Yu en McLellan (2020). Dit onderzoek brengt belangrijke nuances aan in de relatie tussen mindset en doeloriëntatie.

Klik hier om meer te lezen

Integer klimaat in de klas

Integer klimaat in de klas betekent dat spieken en jezelf beter voordoen dan je bent niet sociaal geaccepteerd is. In plaats daarvan is het in een integer klassenklimaat normaal om eerlijk te zijn over je prestaties en niet te spieken en bedriegen. Spieken en bedriegen komt heel veel voor op scholen en in de academische wereld.

Klik hier om meer te lezen

Progressiedoelen

Progressiedoelen. Vooruit komen in steeds rijker worden of steeds beter worden in andere mensen aftroeven en ondermijnen is geen progressiedoel. Je komt dan wel vooruit, maar niet in een goede richting. Doelen zoals zo rijk mogelijk worden, een grotere auto hebben dan de buren en mooier worden dan iemand anders zijn extrinsieke doelen. Extrinsieke doelen nastreven blijkt ons welbevinden niet ten goede te komen, noch wanneer we het doel aan het bereiken zijn, noch wanneer we het doel hebben bereikt.

Klik hier om meer te lezen