Foto: Walter Schlundt Bodien

Ontwerpcriteria progressiegericht trainen. De oefeningen in een progressiegerichte training benutten een aantal belangrijke ontwerpprincipes die ervoor zorgen dat deelnemers optimaal leren en hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen. In dit artikel beschrijf ik een aantal van deze principes en geef ik voorbeelden van hoe ze toegepast kunnen worden.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Activeer bestaande kennis en concepten

Deelnemers komen een training binnen met al bestaande kennis en ervaringen. Het is belangrijk om hierop aan te haken, omdat het leren van nieuwe informatie en vaardigheden gemakkelijker wordt wanneer er aangesloten wordt bij wat de deelnemer al weet en kan (kennisbruggetjes). Stel bijvoorbeeld vragen zoals: “Wat weet je al over de groeimindset?” of “Welke progressie heb je al bereikt met betrekking tot xxx?” Dit creëert een basis waarop nieuwe kennis kan worden opgebouwd.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Hanteer de volgorde: ervaring – uitleg

Ervaring en uitleg leiden tot verschillende soorten kennis, maar ze werken het beste samen wanneer de ervaring eerst komt. Na een korte instructie is het effectief om deelnemers eerst een bepaalde ervaring op te laten doen, waarna ze zelf generalisaties kunnen formuleren. Pas daarna volgt de uitleg en verklaring. Bijvoorbeeld, laat deelnemers eerst een voldoeningschenkend moment in hun werk uitwisselen in duo’s en vraag daarna hoe het was om dit gesprekje te voeren. Pas daarna volgt de uitleg over de negativiteitsbias.

Monitor progressie ten aanzien van eigen leerdoelen

Het is belangrijk dat deelnemers hun eigen leerdoelen kunnen formuleren, zodat de training persoonlijk relevant voor hen wordt. Bied hen de mogelijkheid om hun progressie ten aanzien van wat ze aan het leren zijn te monitoren, zodat hun groei zichtbaar wordt. Dit kan bijvoorbeeld door nuttigheidsvragen voorafgaand aan sessies en na afloop van oefeningen of sessies, brug naar de praktijk-oefeningen en het bijhouden van een progressiedagboek.

Benut contrasterend leren

Door contrasten te laten zien tussen ineffectieve en effectieve aanpakken, leren deelnemers diepgaander. Ze ontwikkelen foutdetectievaardigheden en kunnen hun eigen ineffectieve aanpak herkennen en bijstellen. Dit kan bijvoorbeeld door reflectie op veelvoorkomende niet-effectieve manieren van ‘nee’ zeggen tegen een verzoek, het observeren van voorbeeldgesprekjes en het oefenen van een progressiegericht voorbeeldgesprek.

Creëer cognitieve conflicten

Het bespreken van veelvoorkomende misvattingen creëert cognitieve conflicten, waardoor deelnemers de concepten in hun onderlinge samenhang gaan begrijpen. Bijvoorbeeld, bespreek wat er fout is aan de stelling: “De groeimindset zegt dat iedereen altijd beter moet worden.” Dit stimuleert kritisch denken en het herzien van verkeerde opvattingen.

Behandel kernonderwerpen diepgaand

Het is effectief om kernonderwerpen diepgaand te behandelen, zodat deelnemers de relaties tussen diverse feiten en stukjes kennis kunnen zien. Deze kernonderwerpen moeten frequent terugkomen en via verschillende werkvormen worden geoefend. Bijvoorbeeld, behandeling van de CPW-zeven stappen aanpak in elke sessie op een andere manier, zoals video’s, zelf oefenen, deliberate practice en puzzelvormen.

Orkestreer de on-topic aandacht

Het is belangrijk om bewust en afwisselend externe/on-topic en interne/on-topic aandacht te creëren tijdens de training. Het is belangrijk om rekening te houden met natuurlijke fluctuaties in de aandacht van deelnemers en afwisseling te bieden tussen luisteren naar uitleg en actief bezig zijn met de stof. Een voorbeeld van een werkvorm die dit bevordert is: individueel nadenken over een vraag, gedachten delen met een buurman of buurvrouw, luisteren naar aanvullende uitleg, individueel nadenken over de uitleg en vergelijken met eerdere gedachten, en het uitwisselen van ideeën met de buurman of buurvrouw.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Ontwerpcriteria progressiegericht trainen

Zo stel je als progressiegerichte trainer de deelnemers in staat om optimaal te leren en hun vaardigheden te ontwikkelen. Het creëren van een interactieve en dynamische leeromgeving waarin deelnemers actief betrokken worden, zal leiden tot betere resultaten en een verhoogde motivatie om te leren.

 
Trainingen Progressiegericht Werken