Wil je een leuke invulling van een teamoverleg, zo aan het einde van het jaar? Probeer dan eens de Progressiegerichte Waarderingsmuur!

Achtergrond

In teams die goed functioneren hebben de teamleden onder andere waardering en respect voor elkaar (zie hier voor andere dingen die alle leden van succesvolle teams doen). Ze erkennen en waarderen elkaars inbreng en voelen zich verbonden met elkaar. Door de waardering en erkenning voelen ze zich ook competent om hun werk aan te kunnen en ervaren ze dat ze bij elkaar terecht kunnen. De Progressiegerichte Waarderingsmuur is een speelse manier om de psychologische basisbehoeften aan verbondenheid en competentie te vervullen in teams

Doel

Het doel van de Progressiegerichte Waarderingsmuur is om elkaar positieve feedback te geven ten aanzien van elkaars inbreng in het team en in het werk. Die feedback is niet alleen plezierig om te krijgen, hij is ook nuttig, want als je van elkaar weet wat je in elkaar waardeert kun je dit gewaardeerde gedrag bewust (blijven) doen of meer gaan doen.

Aanpak

 1. Teken een matrix op een flip-over vel en zet in elk hokje een naam van 1 van de teamleden
 2. Geef de deelnemers post-its
 3. Vraag ze om op die post-its  te schrijven wat ze hun collega hebben zien doen dat goed werkt en dat ze waarderen (procescomplimenten)
 4. Als alle post its zijn opgeschreven, lees dan per deelnemer eerst alle post its voor. Stel daarna over 1 of 2 post-its de volgende vragen:
  1. wie heeft dit opgeschreven?
  2. waaraan merk je dat je collega dit doet?
  3. wat is het voordeel ervan/wat levert het op dat je collega dit doet?
 5. Doorloop zo alle post-its en stel achteraf evt de nuttigheidsvraag

Hou de vaart er in, en zorg dat de persoon over wie de complimenten gaan niet hoeft/gaat reageren. Hou het terloops.

Benodigdheden

Teamleden, een flip-over, pennen en post-its.

Niet doen

Als er een conflict is in het team of er zijn meningsverschillen die als urgent worden ervaren, doe dan deze oefening nog niet en los eerst het conflict op met progressiegerichte conflictinterventies.

]