Search results for: podcast

Podcast: progressiegericht oudergesprek

Podcast: progressiegericht oudergesprek. Niet alle ouders en docenten zijn altijd even tevreden over hoe het tien minuten gesprek over het kind verloopt. In deze podcast reik ik een eenvoudige structuur aan voor het voeren van een oudergesprek dat iets goeds oplevert. Ik ga in op:

 1. het doel van een progressiegericht oudergesprek
 2. de voorbereiding van een progressiegericht oudergesprek
 3. het voeren van een progressiegericht oudergesprek
 4. wat je niet bespreekt in een progressiegericht oudergesprek
 5. na afloop van het progressiegerichte oudergesprek

Ben je ouder of docent en voer je binnenkort weer een tien minuten gesprek op school? Dan zou ik het interessant vinden om je ervaringen met het progressiegerichte oudergesprek te horen.

Podcast: vervullen psychologische basisbehoeften

Podcast: vervullen psychologische basisbehoeften. In de zelfdeterminatietheorie worden drie of vier psychologische basisbehoeften onderscheiden. In deze podcast ga ik in op de vraag hoe je de psychologische basisbehoeften van anderen kunt vervullen.

Ik behandel:

 1. wat zijn basisbehoeften en wat zijn psychologische basisbehoeften?
 2. welke psychologische basisbehoeften zijn er? wat is de vierde kandidaat?
 3. hoe kun je de behoefte aan competentie vervullen?
 4. hoe kun je de behoefte aan verbondenheid vervullen?
 5. hoe kun je de behoefte aan autonomie vervullen?
 6. wat zijn de effecten van de vervulling van psychologische basisbehoeften?

Podcast: hoe formuleer je de rationale?

Podcast: hoe formuleer je de rationale? In deze podcast ga ik in op de vraag hoe docenten de rationale van leeractiviteiten zo kunnen formuleren dat leerlingen er helemaal achter gaan staan om ermee aan de slag te gaan. De rationale, dat is de goede reden waarom de leeractiviteit belangrijk en waardevol is. In deze podcast behandel ik de volgende onderwerpen:

 • de rol van progressieverwachtingen en de rationale bij progressiegericht lesgeven
 • drie formuleringen van de rationale die niet goed werken
 • formuleringen van de rationale die autonome motivatie stimuleren
 • twee ingrediënten voor het formuleren van de rationale
 • het benutten van zelfgeformuleerde en gecommuniceerde waardestatements
 • zelfvertrouwen van leerlingen

Podcast: je eigen groeimindset ontwikkelen

Podcast: je eigen groeimindset ontwikkelen. Veel deelnemers in onze trainingen vragen zich af hoe ze zelf een groeimindset kunnen ontwikkelen.

Want ze zien en ervaren de voordelen van een groeimindset, maar merken dat ze zelf juist vaak een statische mindset hebben. In deze podcast geef ik 10 tips om een groeimindset bij jezelf te ontwikkelen.

Podcast: opvoedstijl en persoonlijkheid kind

Podcast: opvoedstijl en persoonlijkheid kind. Is het goed je opvoedstijl te kiezen afhankelijk van de persoonlijkheid van je kind? Heeft het ene kind meer behoefte aan een controlerende opvoedstijl en het andere aan een autonomie-ondersteunende opvoedstijl? In deze podcast ga ik in op de volgende onderwerpen:

 • de kenmerken en effecten van een controlling opvoedstijl
 • de big five en de invloed van de persoonlijkheid van kinderen op hoe de opvoedstijl van ouders uitpakt voor het kind
 • autonomie-ondersteuning in de opvoeding
 • een aantal dimensies van effectief opvoeden

]

Podcast: ouderlijke betrokkenheid bij school

Podcast: ouderlijke betrokkenheid bij school. In deze podcast ga ik in op wat werkt ten aanzien van ouderlijke betrokkenheid bij school. Welke type ouderlijke betrokkenheid bij de schoolprestaties van hun kinderen werkt wel goed en welk type betrokkenheid werkt niet goed, of zelfs averechts?

En kunnen we de verschillende typen ouderlijke betrokkenheid gewoonweg bij elkaar optellen, of werken bepaalde ouderlijke gedragingen de andere ouderlijke gedragingen juist tegen?

Podcast: deliberate practice

Podcast: deliberate practice. In deze podcast ga ik in op drie vragen:

 1. hoe werkt deliberate practice?
 2. hoe kun je zelf deliberate practice vormgeven?
 3. hoe kun je als trainer of docent deliberate practice gebruiken?

]

Podcast: progressiegerichte lesaanpak

Podcast: progressiegerichte lesaanpak. In deze podcast ga ik in op de ontwerpcriteria van een progressiegerichte les. Deze ontwerpcriteria zijn zowel bruikbaar bij het ontwerpen van een les op bijvoorbeeld een lagere school, middelbare school, mbo of hoger onderwijs als bij het ontwerpen van trainingen.

Klik hier om meer te lezen

Podcast: eerdere successen

Podcast: eerdere successen. In deze aflevering van de podcast ga ik in op het uitvragen van eerdere successen in coachingsgesprekken.

 • wat zijn eerdere successen
 • hoe zijn eerdere successen in ons geheugen gerelateerd aan succes in de toekomst
 • wat kun je als coach doen wanneer de cliënt geen eerder succes vindt
 • drie situaties die de coach kan tegenkomen

Podcast: 3 groeimindsetinterventies

In deze Podcast: 3 samenhangende groeimindsetinterventies ga ik in op:

 • de verklaringen die studenten kunnen geven voor tegenvallende studieresultaten
 • drie samenhangende groeimindsetinterventies
 • waarom de drie interventies in samenhang krachtig zijn
 • kleine sociaal-psychologische interventies: waarom werken ze?
 • het effect van een online groeimindsetinterventie van 2x 30 minuten in een nationaal onderzoek op middelbare scholen