Niet persoonlijk. In onze training progressiegericht leidinggeven afgelopen week vertelde een leidinggevende hoe het formuleren van de rationale hielp om het ‘niet persoonlijk’ te maken.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

De rationale

In sommige situaties is het nodig dat iemand aan een bepaalde verwachting gaat voldoen. Hij moet iets gaan bereiken of ergens mee stoppen. Er is progressie nodig. In dergelijke situaties kun je progressiegericht gaan sturen. De bedoeling van een progressiegericht stuurgesprek is dat de persoon gaat begrijpen welke progressie hij moet gaan bereiken en waarom dat belangrijk is (de rationale). Zodra de persoon het belang en de waarde ervan begrijpt, kan hij het doel gaan internaliseren: hij gaat er dan achter staan om het daadwerkelijk te gaan doen.

Muur om je heen

De leidinggevende had eerder al eens gesprekken gevoerd met de medewerker, maar dat was slecht verlopen. De medewerker in kwestie lachte over problemen en als er dingen fout gingen. De leidinggevende ervoer dit als niet authentiek. Hij was met de medewerker in gesprek gegaan over het thema: ‘je hebt een muur om je heen opgebouwd’. De medewerker sloot zich daarop alleen nog maar verder af en zei met een lachje: ‘Ik snap niet wat je bedoelt’. ‘Ik krijg geen contact met je, je stoot mensen van je af, je lacht alles weg…’, probeerde de leidinggevende nog. Maar hij kwam er niet doorheen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Stuurvraag

Met de kennis van de progressiegerichte stuurtechnieken pakte de leidinggevende het volgende gesprek anders aan. In plaats van in gesprek te gaan over vage houdingsaspecten ging de leidinggevende in gesprek over het concrete positieve gedrag dat hij van de medewerker verwachte. ‘Het is belangrijk dat je je ideeën en je mening duidelijk naar voren brengt, vooral wanneer er iets misgaat’, zo legde hij uit. ‘De reden daarvan is dat we je input nodig hebben om fouten te leren voorkomen en onze werkaanpak te leren verbeteren. Hoe kun je dat voor elkaar gaan krijgen?’

Niet persoonlijk

Dat gesprek verliep totaal anders, zo vertelde de leidinggevende in de training. De medewerker reageerde constructief en kwam met duidelijke ideeën om veelvoorkomende fouten in het werk (waar hij zich aan stoorde) te voorkomen. De rationale hielp om de dingen niet persoonlijk te maken. De medewerker werd niet persoonlijk aangevallen en ook de persoonlijke voorkeuren en gevoelens van de leidinggevende stonden niet centraal in het gesprek. De reden voor de progressieverwachting was functioneel. Dat werkte voor zowel de medewerker als de leidinggevende veel beter.

 
Trainingen Progressiegericht Werken