Foto: Walter Schlundt Bodien

Progressiegerichte mentale staat; iedereen kan leren om een dergelijke mentale staat te construeren. De progressiegerichte gespreksvaardigheden zijn niet moeilijk te begrijpen en je kunt de progressiegerichte technieken zodra je ze kent gaan toepassen in je gesprekken. Je hoeft geen specifieke persoonskenmerken te hebben om de aanpak te gaan gebruiken. Iedereen kan een progressiegerichte mentale staat bij zichzelf construeren en je kunt er op elk moment (opnieuw) mee gaan beginnen.

Trucjes?

Soms denken mensen dat authenticiteit niet samen kan gaan met het toepassen van gesprekstechnieken. De gedachte is dan dat gesprekstechnieken ‘trucjes’ zijn en dat trucjes toepassen manipulatief is en haaks staat op eerlijk zeggen wat je denkt. De progressiegerichte gesprekstechnieken kunnen inderdaad als trucjes misbruikt worden. Maar zodra iemand de gesprekstechnieken als trucjes gaat gebruiken boet hij in aan authenticiteit en is zijn benadering dus niet langer oprecht progressiegericht. Wat hij zegt is dan immers iets anders dan wat hij denkt. Zijn gesprekspartners voelen zich gemanipuleerd, hoewel ze er misschien niet de vinger op kunnen leggen wat er precies loos is.

Manipuleren

Manipuleren betekent dat we anderen handig en slim proberen te beïnvloeden en proberen iets te laten doen dat in ons eigen voordeel is, maar niet in het voordeel en vaak zelfs in het nadeel van de ander. Manipuleren heeft een negatieve connotatie. Bedriegen, iemand iets laten kopen dat hij niet nodig heeft of iemand iets laten geloven ten gunste van onszelf.

Beïnvloeden om progressie te boeken

Progressiegerichtheid blijft verre van manipuleren. Beïnvloeden daarentegen, doen we allemaal voortdurend. Alleen al door onze aanwezigheid hebben we een bepaalde invloed op anderen. Door onze aanwezigheid, door ons gedrag en door wat we zeggen hebben we voortdurend invloed op onze omgeving en op onze gesprekspartners. Omdat we anderen voortdurend beïnvloeden doen we er goed aan om bewust te kiezen waarop we onze onvermijdelijke beïnvloeding willen richten. De progressiegerichte gesprekstechnieken zijn gericht op het boeken van progressie in de richting van betekenisvolle doelen. Dat zijn doelen die goed zijn voor individuen, teams, organisaties, samenlevingen en de wereld.

Authentiek

Dus hoe zorg je ervoor dat je authentiek blijft wanneer je de progressiegerichte gesprekstechnieken gebruikt? De oplossing hiervoor is even eenvoudig als moeilijk; zorg ervoor dat de gesprekstechnieken kloppen met je mentale staat. Wanneer je mentale staat overeenkomt met de woorden die je gebruikt en met je gedrag in de situatie is er sprake van authenticiteit. De beste manier om ervoor te zorgen dat de progressiegerichte gesprekstechnieken geen trucjes worden is om zelf de perceptie te hebben dat je niet met trucjes bezig bent, maar dat je gedachten en daden overeenkomen met wie je echt bent en wilt zijn in de situatie. Een authentieke progressiegerichte mentale staat is oprecht vriendelijk, onderzoekend, positief en optimistisch. In ons nieuwe boek Progressiegericht Leidinggeven dat we momenteel aan het schrijven zijn reiken we manieren aan waarop je een progressiegerichte mentale staat kunt construeren.

Construeren

Een progressiegerichte mentale staat kunnen we allemaal zelf construeren. Het is niet iets dat we ‘hebben’ of ‘niet hebben’. In plaats daarvan is het ontwikkelbaar en situationeel beïnvloedbaar door onszelf. We zijn geen passieve ontvangers die zijn overgeleverd aan wat de mensen om ons heen zeggen en doen, noch aan onze omstandigheden. In plaats daarvan kunnen we concrete dingen doen om onszelf in een progressiegerichte mentale staat te brengen. Wanneer we dat gedurende langere tijd doen wordt die mentale staat een onderdeel van onszelf en worden we steeds authentieker. Daardoor lopen de gesprekken beter. Veel leidinggevenden zeggen dat ze door de progressiegerichte aanpak te hebben geleerd, het vertrouwen hebben gekregen dat ze er altijd wel uit kunnen komen, hoe lastig een situatie ook is.