Podcast: gesprekssamenwerking. Porogressiegesprekken kenmerken zich doordat er op microniveau wordt samengewerkt met de gesprekspartner. In deze pc belicht ik vier manieren waarop je dat kunt doen:

  1. progressiegericht erkennen
  2. ombuigen
  3. vier manieren van reframen
  4. sequentie van interventies bij onvrijwillige gesprekspartners