Enkele gedachten over verplichte trainingen. Een deelnemer aan de opleiding progressiegericht werken vertelde me na afloop van de zesde dag het volgende: ‘Het maakt echt verschil of je een training volgt vanuit eigen behoefte of omdat je gestuurd wordt! Veel dank’. Deze deelnemer had een jaar geleden een in-company studiedag progressiegericht werken bijgewoond waartoe ze zich verplicht had gevoeld. Maar omdat de materie haar toch boeide had ze zich een paar maanden na de studiedag ingeschreven voor de opleiding progressiegericht werken . Dat had haar veel opgeleverd, vandaar haar opmerking.

Niet effectief

Deelnemers die zich verplicht voelen om aan een training deel te nemen en met inwendig protest aanwezig zijn, blijken veel minder te leren dan deelnemers die de training interessant en bruikbaar vinden. Zie ook hier. De gecontroleerde motivatie staat diepgaand leren in de weg. Niet alleen worden er financiële kosten gemaakt voor de training, daarnaast schaadt een gecontroleerd gemotiveerde state of mind het leerproces en de relatie met degene die de deelnemer heeft gestuurd.

Onnodig

Iemand verplichten een training te volgen is in veel gevallen onnodig. Een training is immers slechts een middel tot het bereiken van een bepaald doel. Als het doel is dat een medewerker bepaalde kennis of vaardigheden verwerft, dan zijn er vaak meerdere manieren waarop dat bereikt kan worden.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Alternatieven

Door meerdere manieren aan te bieden waarop de belangrijke kennis of vaardigheden verworven kunnen worden, wordt de medewerker ondersteund in zijn autonomie. Als hij mag kiezen op welke manier hij aan de slag wil gaan wordt het mogelijk autonoom gemotiveerd te raken voor wat er geleerd moet worden. Zelfstudie, intervisie, coaching, training, meelopen met iemand anders, lesbezoeken; er zijn talloze alternatieven te bedenken om het leerdoel mee te gaan bereiken.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Belangrijk versus verplicht

In sommige gevallen kan het wel belangrijk zijn dat iedereen een bepaalde training volgt. Hoe je vooraf en tijdens de training communiceert over dat belang maakt een verschil. Het is acceptabeler om te horen dat je aanwezigheid ‘belangrijk’ is, dan wanneer je hoort dat je ‘verplicht bent’ om te komen. Als je aanwezigheid noodzakelijk is appelleert dit aan een state of mind van autonome motivatie, terwijl het woord ‘verplicht’ een gecontroleerde state of mind oproept.

Rationale

Als het belangrijk is dat de deelnemer naar de training gaat, dan is er ook een rationale te geven; de goede reden waarom deze training (bij uitzondering) wel voor iedereen noodzakelijk wordt gevonden. Het goed toelichten van die rationale, voordat de deelnemer naar de trainingssessie komt, stimuleert een autonome state of mind in de persoon. De gevoelens en gedachten waarmee hij dan de trainingssessie binnenkomt zijn veelbelovender dan wanneer hij met inwendige boosheid arriveert.

 

 

 

  Trainingen
Progressiegericht Werken
 

 

 

 

Condities

Ondanks dat je dus allerlei dingen kunt doen om te voorkomen dat een deelnemer gecontroleerd gemotiveerd naar een training komt, kan het toch gebeuren. Wat kunnen trainers doen om condities te creëren waarbinnen de ‘gestuurde’ deelnemer zich toch autonoom gemotiveerd kan gaan voelen?

Trainers kunnen dit soort condities creëren:

  • Aansluiten bij het perspectief van de deelnemer;
  • Verkennen en erkennen van het besluit van de deelnemer om toch naar de training te komen;
  • Sturen op nut en relevantie voor de deelnemer;
  • Keuzemogelijkheden bieden aan de deelnemer;
  • Aansluiten bij de interesses van de deelnemer.

Hier kun je meer lezen.

Vrij om weg te gaan

In de werkcontext zijn volwassen deelnemers vrij om te gaan wanneer ze niet willen blijven. De trainer kan een gecontroleerd gemotiveerde deelnemer deze keuze op een erkennende en vriendelijke manier in herinnering roepen. Ook gedurende de training kan de deelnemer kiezen om bepaalde onderdelen niet mee te doen en op een later moment, wanneer het weer relevanter voor hem is, aan te haken.

Vragen om weg te gaan

Tenslotte kan het, in uitzonderlijke gevallen, aan de orde zijn om een deelnemer te vragen weg te gaan. Wanneer een deelnemer, ondanks de autonomie-ondersteunende interventies van de trainer, andere deelnemers in de weg zit, kan dit noodzakelijk zijn. Deelnemers die het leerproces van andere deelnemers belemmeren kunnen voor de trainer aanleiding zijn om de deelnemer te vragen weg te gaan. Bijvoorbeeld door het zo te formuleren: ‘Wij geven geen verplichte trainingen, omdat deelnemers pas leren wanneer ze erachter staan om de training te volgen en het voor alle deelnemers in de groep belangrijk is dat iedereen aanwezig wil zijn. Daarom wil ik je voor nu vragen om deze training te verlaten. Mocht je in de toekomst toch graag willen deelnemen omdat je er een belang in ziet mee te doen, dan ben je van harte welkom om terug te komen.’

 

 

 

  Trainingen
Progressiegericht Werken