Nieuwe ervaringen: basisbehoefte? Gonzales et al deden correlationeel onderzoek naar de frustratie van nieuwe ervaringen en psychologische basisbehoeftenvervulling in sportonderwijs (gymlessen op school). De behoefte aan nieuwigheid werd al eerder naar voren geschoven als mogelijke vierde psychologische basisbehoefte. De drie universele psychologische basisbehoeften waarvoor overtuigend en robuust empirisch bewijs is zijn de behoefte aan competentie, verbondenheid en autonomie. Zou de behoefte aan nieuwigheid een vierde basisbehoefte kunnen zijn?

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Nieuwigheid

De behoefte aan nieuwigheid is gedefinieerd als de behoefte om iets te ervaren dat je niet eerder hebt ervaren en dat afwijkt van je dagelijkse routine. Eerder onderzoek liet zien dat het vervullen van de behoefte aan nieuwigheid positief gerelateerd is aan autonome motivatie, plezier, vitaliteit en flow in de gymlessen en de intentie om buiten schooltijd om ook sportief actief te zijn. Ook bleek uit eerder onderzoek dat de vervulling van de behoefte aan nieuwigheid negatief gerelateerd is aan angst, verveling en boosheid tijdens het sportonderwijs.

Frustratie

De onderzoekers vroegen zich af of de frustratie van de behoefte aan nieuwigheid gerelateerd zou zijn aan negatieve uitkomsten, zoals amotivatie, verveling, negatieve gevoelens, statische mindset, angst om te falen, tobben, concentratieverlies, laag fysiek zelfbeeld, somatische klachten en rebellie. Frustratie van de behoefte aan nieuwigheid werd gemeten via items zoals ‘wat ik moet doen tijdens de les is repetitief’. Een van de criteria om in aanmerking te komen als psychologische basisbehoefte is namelijk dat de frustratie van de behoefte leidt tot specifieke negatieve uitkomsten.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Negatieve uitkomsten

Uit het onderzoek bleek dat de frustratie aan de behoefte aan nieuwigheid in sportonderwijs samenhing met dezelfde negatieve uitkomsten als de frustratie van de drie psychologische basisbehoeften aan autonomie, verbondenheid en competentie laten zien. De frustratie van de behoefte aan nieuwigheid was sterk positief gecorreleerd met verveling, amotivatie, statische mindset en verlies aan concentratie.

Statische mindset

De onderzoekers leggen uit dat het repetitieve karakter van gymlessen bij leerlingen de overtuiging versterkt of je al dan geen aanleg hebt voor sporten. Als een leerling de les ervaart als saai en repetitief ervaart de leerling een gebrek aan progressie, omdat hij geen nieuwe leermogelijkheden krijgt. Dat gebrek aan progressie en het stabiel op een bepaald niveau blijven functioneren versterkt de overtuiging dat je ‘al dan niet een sportief-type’ bent.

Kandidaat basisbehoefte?

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

De frustratie van de behoefte aan nieuwigheid was een voorspeller van vier van de tien onderzochte negatieve uitkomsten. De behoefte aan nieuwigheid voldoet nog niet aan de criteria die worden gesteld om in aanmerking te komen voor een psychologische basisbehoefte. Wel geeft dit onderzoek aan hoe belangrijk het is om in sportonderwijs, gymlessen op school, te zorgen voor afwisseling en nieuwe ervaringen en te voorkomen dat leerlingen de les als saai en repetitief gaan ervaren.

 
Trainingen Progressiegericht Werken