https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fhea0001271

Zelf-monitoring van progressie bleek in een onderzoek van Conroy et al (2023) te leiden tot meer fysieke activiteit dan gedragsfeedback. Veel mensen willen graag voldoende stappen zetten op een dag en voldoende fysiek actief zijn gedurende de week. Ze streven dan naar ongeveer 7500 stappen per dag en 150 minuten gematigd tot gemiddelde fysieke inspanning (100 stappen per minuut) in een week. Conroy et al onderzochten hoe mensen ertoe kunnen komen om hun fysieke activiteit meer in de richting van dat streven te krijgen. Het monitoren van progressie blijkt belangrijk te zijn voor het daadwerkelijk boeken van progressie.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Meer bewegen

De proefpersonen deden vrijwillig mee aan het onderzoek en bewogen allemaal te weinig bij de start van het onderzoek. Hun baseline aantal stappen per dag werd in een vooronderzoek bepaald en alleen degenen die daadwerkelijk te weinig bewogen namen vervolgens deel aan het onderzoek. Zij droegen gedurende drie maanden een fitness horloge en kregen bij de start van elke nieuwe maand een nieuw doel. De eerste maand was het doel om elke dag 500 stappen meer te lopen dan de baseline van de persoon, de tweede maand 1500 stappen per dag meer dan baseline en de derde maand 3000 stappen per dag meer dan baseline. Hun progressie (fysieke activiteit per dag) werd op twee manieren gemonitord via prompts die ze op hun horloge kregen.

Gedragsfeedback

De eerste manier waarop de deelnemers hun progressie konden monitoren was via gedragsfeedback. Veel fitness horloges geven feedback ten aanzien van de progressie die je aan het boeken bent, het is de standaard manier waarop dergelijke horloges werken. Zo krijg je informatie over het aantal stappen dat je die dag gezet hebt en het aantal minuten fysieke inspanning dat je geleverd hebt die dag en die week. Wanneer je te weinig fysiek in beweging bent geven veel horloges je een pushbericht, waarmee je aangespoord wordt om te gaan bewegen. In dit onderzoek kregen de proefpersonen via een pushbericht informatie over hoeveel minuten ze de afgelopen twee uur hadden bewogen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Zelf-monitoring

Daarnaast werd de progressie gemonitord via zelf-monitoring. De proefpersonen kregen bij zelf-monitoring een aantal maal per dag een pushbericht waarin ze werd gevraagd om te rapporteren hoeveel minuten ze de afgelopen twee uur hadden bewogen. Hun daadwerkelijk aantal stappen werd ook geregistreerd en kon door de onderzoekers worden vergeleken met de inschatting die de proefpersonen zelf maakten. Het bleek dat zelf-monitoring leidde tot een toename van het aantal stappen per dag van gemiddeld ongeveer 850 stappen. Dat is een toename van 13%.

Prompts

Dit onderzoek keek naar de associatie tussen de frequentie van prompts om fysiek actief te zijn en progressie daaromtrent te monitoren. De resultaten lieten zien dat de dagelijkse frequentie van zelf-monitoring-prompts op een fitness-horloge samenhing met een toename in fysieke activiteit, maar dat gedragsfeedback niet samenging met een toename in fysieke activiteit. Het aantal prompts dat de proefpersonen kregen varieerde van 0 tot 6 per dag. De eerste drie zelf-monitoring-prompts bleken te leiden tot sterke toename van de fysieke activiteit. Vanaf drie prompts op een dag nam de fysieke activiteit echter juist af en was er dus een averechts effect te zien (mijn gedachte: zou dit iets te maken kunnen hebben met het reactance-effect, waarbij mensen hun autonomie proberen te beschermen omdat ze zich door het frequente aantal prompts onder druk gezet voelen?).

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Zelf-monitoring van progressie

Dit onderzoek liet zien dat zelf-monitoring van progressie samenhing met meer progressie in fysieke activiteit, terwijl gedragsfeedback over de progressie niet samenhing met meer progressie in fysieke activiteit. Als je dus fysiek actiever wilt worden zou het wel eens goed kunnen werken om een aantal keer per dag jezelf de vraag te stellen hoe fysiek actief je de afgelopen twee uur bent geweest. Dat zou ook wel eens beter kunnen werken dan wanneer je gedragsfeedback opzoekt door te checken op je horloge hoeveel stappen je die dag hebt gezet. Ik ben benieuwd of smarthorloges deze zelf-monitoring zullen gaan mogelijk maken via zelf-monitoring prompts.

 
Trainingen Progressiegericht Werken