Florerend leren. De mentale gezondheid van jongeren staat veel in de belangstelling, juist omdat het er slecht mee gesteld is. De geestelijke gezondheidszorg is overbelast en de noodzaak om jongeren te helpen neemt alleen maar verder toe. Een eenmalige interventie die op grote schaal en online gegeven kan worden zou welkom zijn, als die daadwerkelijk op langere termijn zou helpen. Een dergelijke interventie is precies wat de onderzoekers Hecht el al (2023) hebben ontwikkeld.  

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Mindsetinterventies

Mindsetinterventies leveren niet voor iedereen en in elke context dezelfde resultaten (heterogeniteit). Het onderzoek naar wanneer en voor wie mindsetinterventies al dan niet positieve effecten op prestaties en welbevinden opleveren geeft de laatste jaren steeds genuanceerder inzicht in die vraag. Hier kun je een animatie vinden die daarop inzoomt. Wanneer een eenmalige mindsetinterventie daadwerkelijk positieve effecten oplevert is het de vraag hoe lang de positieve effecten duren. Immers, het is erg jammer als het effect van een mindsetinterventie na korte tijd alweer wegebt.

Vruchtbare bodem

De mindsetinterventies blijken meer op te leveren wanneer ze in een context worden ingezet die je zou kunnen omschrijven als een ‘vruchtbare bodem’. Dat wil zeggen dat ze worden toegepast in een omgeving waarin de mindsetboodschap wordt ondersteund. Een leraar die bijvoorbeeld in de klas zegt: ‘Iedereen in deze klas kan de stof die we behandelen gaan begrijpen’ straalt daarmee uit zelf een groeimindset te hebben en dit is ondersteunend aan de eventuele groeimindsetinterventie die de leerlingen hebben gekregen. Maar een leraar die zelf statische mindsetovertuigingen koestert en dingen zegt zoals ‘Alleen degenen die talent hebben voor mijn vak zullen hun examen halen’, ondermijnt daarmee de positieve effecten van een toegediende groeimindsetinterventie.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Stress

Hecht et al keken specifiek naar de synergetische mindsetinterventie. Dat is een interventie die preventief werkt voor stressgerelateerde mentale gezondheidsproblemen. In de interventie leren studenten dat hun stress een potentiele hulpbron is in plaats van iets dat ze lam zal slaan.

Synergetische mindsetinterventie

De synergetische mindsetinterventie leert studenten twee complementaire denkwijzen, niet als afzonderlijke ideeën, maar in samenhanging. De eerste denkwijze is dat stressvolle academische eisen kansen voor verbetering en groei zijn, in plaats van problemen die vermeden moeten worden. En de tweede denkwijze is dat stress de student sterker kan maken. Een fysiologische stressreactie (verhoogde hartslag bijvoorbeeld) is niet zozeer belemmerend, maar zorgt er juist voor dat er meer zuurstof naar de hersenen komt waardoor je beter kunt nadenken. Zo kunnen studenten stress zien als behulpzaam, in plaats van als verlammend.

Korte boosters

In hun onderzoek werd gekeken naar het effect van korte boosters. De leraren gaven in de loop der tijd zo nu en dan korte reminders plus tests die de boodschap ondersteunden: ‘Vorige week keken we naar een video waarin je leerde dat stress niet altijd slecht is en er juist voor kan zorgen dat je beter leert. Als je bijvoorbeeld je hart voelt kloppen dan is dat een teken dat je lichaam meer zuurstof naar je hersenen laat gaan zodat je beter kan nadenken. Tegen die achtergrond ga je vandaag een benchmark-toets maken, die niet zwaar meetelt in je eindcijfers. Dergelijke benchmark-toetsen gaan we vaker doen en de bedoeling is dat die flink uitdagend voor je zijn. Dit geeft je de gelegenheid om stress te ervaren en te leren dat de stressrespons van je lichaam iets positiefs is.’

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Resultaat

Het positieve resultaat van deze gecombineerde aanpak (mindsetinterventie plus boosters) bleek op langere termijn door te werken, en zelfs sterker te worden naarmate de tijd verstreek. Het lijkt erop dat de kiem van de groeimindsetinterventie, als die in dergelijke vruchtbare bodem valt, leidt tot een positieve feedback loop. Het is echter belangrijk dat de booster niet simpelweg de herhaling van de reeds gegeven boodschap is, maar dat de student merkt dat de omgeving daadwerkelijk de boodschap onderschrijft en ondersteunt.

Florerend leren

Het voordeel van een eenmalige online mindsetinterventie die met kortdurende boosters wordt ondersteund is dat die interventie weinig tijd en weinig geld kost en op langere termijn ondersteunend is aan de mentale gezondheid van studenten. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we er goed aan doen om tevens aandacht te besteden aan het wegnemen van de oorzaak van die mentale problemen. De prestatiegerichtheid en gerichtheid op cijfers draagt zeker bij aan stress en een lage kwaliteit van motivatie bij studenten. Progressiegericht lesgeven draagt bij aan florerend leren.

 
Trainingen Progressiegericht Werken