Deep canvassing is een manier om iemand met open vizier van mening te laten veranderen. Ik kwam deze aanpak tegen in het boek How minds change. De effectiviteit van de aanpak werd i twijfel getrokken nadat een paper moest worden ingetrokken vanwege vermoeden van fraude. Degenen die de fraude aan de kaak stelden onderzochten echter zelf ook de effectiviteit van deep canvassing en in 2018 werden door Kalla et al veelbelovende resultaten gevonden van deep canvassing.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Deep canvassing

Deep canvassing is een kortdurend gesprek over een onderwerp ten aanzien waarvan de interviewer de geïnterviewde wil beïnvloeden. De interviewer is zelf bijvoorbeeld voorstander van een nieuwe transgender wet en wil de mening van de geïnterviewde in diezelfde richting beïnvloeden. Het doel van het gesprek is om de mening van de gesprekspartner te beïnvloeden in de richting waar de interviewer zelf in gelooft en voor staat.

Initiële mening

Een interviewer vraagt naar de mening van de gesprekspartner over een onderwerp ten aanzien waarvan de interviewer diens mening wil veranderen (bijvoorbeeld rechten voor transgenders). Hij gebruikt hierbij bijvoorbeeld een schaalvraag: 10 is je bent het helemaal eens met het nieuwe wetsvoorstel, 0 is je bent het helemaal oneens met het nieuwe wetsvoorstel.

Onderzoeken

De interviewer onderzoekt vervolgens de mening van de gesprekspartner met aandacht en belangstelling. Zijn doel is om de mening van de persoon te gaan begrijpen. De persoon krijgt de gelegenheid om zijn argumentatie voor zijn gekozen positie uiteen te zetten. en onder woorden te brengen wat voor hem belangrijk is met betrekking tot het onderwerp.

Persoonlijke ervaring

Vervolgens vraagt de interviewer naar een persoonlijke ervaring van de gesprekspartner met betrekking tot het onderwerp. Kent de persoon bijvoorbeeld zelf iemand die abortus heeft gepleegd? Deze persoonlijke ervaring wordt oordeelloos geëxploreerd. De interviewer deelt hier ook openlijk zijn eigen mening en ervaringen met het betreffende onderwerp.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Perspectiefwisseling

De persoon wordt uitgenodigd om het perspectief van iemand die een andere mening is toegedaan te exploreren. Om het issue vanuit iemand anders perspectief te gaan zien. Heeft de geïnterviewde zich bijvoorbeeld ook wel eens zo gevoeld/wel eens iets dergelijks ervaren (bijvoorbeeld veroordeeld worden vanwege je persoonlijke kenmerken)?

Exploratie

Tenslotte adresseert de interviewer de initiële zorgen van de persoon met betrekking tot het onderwerp (bijv angst als een transgender een meisjes-wc mag gebruiken). De interviewer stelt vragen waarmee de persoon zijn gedachten verder kan ordenen. Hij koppelt in deze fase van het gesprek de initiële zorgen aan wat er in het gesprek naar voren is gekomen in de fase van de perspectiefwisseling.

Mening

De laatste stap is dat de interviewer opnieuw om de mening van de gesprekspartner vraagt, bijvoorbeeld door de schaalvraag opnieuw te stellen. Ook nu blijft de interviewer steeds aansluitend en erkennend.

Resultaat

Broockman en Kalla vonden dat een dergelijk gesprek van 10 minuten de vooroordelen van de geinterviewden reduceerden en dat dit effect drie maanden later nog te zien was. Degenen die de interviews deden waren zowel zelf transgender als zelf geen transgender en beide groepen interviewers waren even effectief. De interventie leidde tot meer ondersteuning voor een antidiscriminatiewet, zelfs nadat de geïnterviewden waren blootgesteld aan argumenten tegen de antidiscriminatiewet.

Misbruik

Demetrious wijst op de potentiële gevaren van het toepassen van deep canvassing in een wereld waarin democratie onder druk staat en misinformatie welig tiert. Zij pleit voor het plaatsen van deep canvassing in een bredere discussie over democratie en marktdenken en macht. Democratieën worden van diverse kanten bedreigd, zie bijvoorbeeld de documentaire The Great Hack voor een van de voorbeelden hoe misinformatie en manipulatie de democratieën in de wereld bedreigen.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken