Foto: Walter Schlundt Bodien

Bij deep canvassing wordt gebruikt gemaakt van een niet-oordelende uitwisseling van narratieven. Kalla et al deden drie veldonderzoeken naar de effectiviteit van deep canvassing in het verminderen van uitsluiting van groepen mensen.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Niet-oordelende uitwisseling van narratieven

De onderzoekers definiëren een niet-oordelende uitwisseling van narratieven als een strategie waarbij een persoon een andere persoon probeert te overtuigen, door die persoon uit te nodigen een narratief van een persoonlijke ervaring te delen en op een niet-oordelende manier te luisteren naar de overtuigingen die zij naar voren brengen.

Weerstand

Wanneer mensen merken dat iemand ze ergens van probeert te overtuigen zijn ze geneigd om hun autonomie en hun zelfbeeld te beschermen. De argumenten en feiten die erop ze afkomen worden ervaren als pogingen om hen te overtuigen. Ze kunnen de argumenten van degene die hen probeert te overtuigen aan de kant schuiven en vasthouden aan hun initiële mening, of die zelfs nog wat sterker gaan innemen. Reactance en rebellie zijn het resultaat. Zo bereikt degene die probeert de ander te overtuigen het tegenovergestelde van wat hij beoogt te bereiken.

Narratieven

Wanneer mensen naar een narratief luisteren ervaren ze dit als minder manipulatief dan wanneer ze worden gepresenteerd met feiten en argumenten. Het luisteren naar een alternatief roept ook in mindere mate op om tegen-argumenten te produceren, want een verhaal wordt primair als onderhoudend ervaren en minder als poging om te overtuigen.

Niet-oordelen

Een niet-oordelende, empathische en respectvolle manier van luisteren en reageren leidt tot openheid voor andere perspectieven en minder defensieve reacties van de gesprekspartner. Wanneer iemand merkt dat zijn overtuigingen niet worden afgekeurd en veroordeeld openen zij zich ook voor de overtuigingen van hun gesprekspartner en zijn ze geneigd daar meer naar te gaan luisteren.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Zelf-overtuiging

Wanneer iemand wordt uitgenodigd om zijn persoonlijke ervaringen te delen en zijn overtuigingen onder woorden te brengen hoort die persoon zichzelf praten. In de loop van een gesprek waarin op een niet-oordelende manier verschillende perspectieven naar voren komen kan de persoon zichzelf gaan overtuigen dat een andere positie innemen beter is. Hij heeft zichzelf overtuigd wanneer hij argumenten begint te zien voor andere overtuigingen dan de overtuiging waarmee hij het gesprek startte.

Drie veldonderzoeken

In drie veldonderzoeken vonden Kalla et al dat een niet-oordelende uitwisseling van narratieven tot duurzame vermindering van uitsluitingsattitudes leidde. De deep canvassing aanpak was effectief in verschillende contexten: face-to-face gesprekken, telefoongesprekken en via video’s. Zowel het delen van het eigen narratief als het praten over het narratief van een derde persoon bleken effectief te zijn in het verminderen van de vooroordelen en uitsluitingsovertuigingen. De ‘canvassers’ hadden voordat ze de deep canvassing gesprekken aangingen geen specifieke ervaring met gespreksvoering. Er zitten vermoedelijk interessante en bruikbare elementen in de deep canvassing aanpak voor gesprekken over allerlei gevoelige onderwerpen.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken