Groen eten of je groenten eten? Wat ligt ten grondslag aan de motivatie van mensen om ecologische dieetkeuzes te maken? Dat is onderzocht door Gauthier et al (2022). Ecologisch eten heeft zowel een gezondheidsaspect als een milieu-aspect, en het is nuttig te weten welke van die twee ten grondslag liggen aan de motivatie voor ecologische voedingskeuzes.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Kwaliteit van motivatie

De onderzoekers werkten vanuit de leidende motivatietheorie: de zelfdeterminatietheorie. Er kunnen aan de keuze voor bepaald voedsel verschillende kwaliteiten motivatie ten grondslag liggen. Zo kunnen mensen a-motivatie ervaren (het maakt ze niks uit of ze ecologisch eten), ze kunnen gecontroleerde motivatie ervaren (ze voelen zich onder druk staan om bepaalde voedselkeuzes te maken) of ze kunnen autonoom gemotiveerd zijn voor bepaalde voedingskeuzes (ze vinden ecologisch eten bijvoorbeeld belangrijk en/of leuk).

Regulatie van je voedingsgedrag

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er een positieve relatie is tussen zelf-gedetermineerde motivatie (autonome motivatie) en gezonde eetgewoontes. Mensen die autonoom gemotiveerd zijn om gezond te eten blijken meer groente en fruit en volkoren producten te eten. Er is ook een negatieve relatie tussen gecontroleerde motivatie en gezonde eetgewoontes. Mensen die zich onder druk voelen staan of a-motivatie ervaren blijken minder gezond te eten (minder groente en fruit en volkoren producten).

Motivatie voor het milieu

Ook blijkt uit eerder onderzoek dat mensen die autonoom gemotiveerd zijn om duurzaam te leven allerlei milieu-positieve gedragingen laten zien: recycling, waterbesparing, biologische producten kopen, energiebesparing e.d.. Mensen die zich gecontroleerd gemotiveerd voelen of a-motivatie ervaren laten deze gedragingen niet zien. Gauthier et al (2022) wilden met hun onderzoek antwoord vinden op de vraag hoe eetgedrag en de kwaliteit van motivatie voor het beschermen van het milieu gerelateerd zijn aan ecologische voedselkeuzes. Eet iemand wel/geen vlees, welke motivatie ligt ten grondslag aan dat gedrag en wat is de reden van die persoon voor die keuze (gezondheid en/of milieu)?

Milieu-overwegingen

Dit is het eerste onderzoek dat ingaat op de vraag wat de voorspeller is van ecologisch eetgedrag (milieu-overwegingen of gezondheidsoverwegingen). De dominante relatie blijkt die te zijn tussen milieu-overwegingen en ecologisch eetgedrag. Mensen die ecologische voedselkeuzes maken blijken dat vooral te doen omdat ze het belangrijk vinden om duurzaam te leven en het milieu te beschermen. Dat ecologisch eten ook gezonder is bleek in dit onderzoek niet de belangrijkste voorspeller te zijn van ecologisch eetgedrag.

Interventies

Deze studie geeft richting aan de interventies die nuttig kunnen zijn om meer ecologisch eetgedrag te stimuleren. Het creëren van condities waarbinnen mensen autonoom gemotiveerd kunnen raken om keuzes te maken die goed zijn voor het milieu zou wel eens meer effect kunnen hebben op daadwerkelijke voedselkeuzes dan wanneer beleidsmakers zouden focussen op het communiceren van het belang van gezond eten. Groen eten of je groenten eten… Wat is jouw reden om te bewegen richting meer vegetarisch en plantaardig voedsel?

 

Trainingen
Progressiegericht Werken