Welke oneliner overtuigt? Nu er zoveel statements en onliners in de diverse debatten worden geponeerd vroeg ik me af of die statements en onliners kiezers echt overtuigen. In mijn zoektocht naar een antwoord op die vraag kwam ik een recent onderzoek tegen van Kalla et al.

Welke onliner overtuigt?

Kalla et al hebben de effecten gemeten van 172 berichten over 21 politieke kwesties met behulp van een grootschalig enquête-experiment. Er werden 67,215 respondent-antwoorden verzameld. De onderzoekers vroegen zowel 1524 politieke professionals wiens werk het is om de kiezer te overtuigen, als 21247 leken om te voorspellen hoe doeltreffend deze berichten zouden zijn om de kiezer te overtuigen. In totaal leverde dit 22,763 voorspellingen van professionals op en 63,442 voorspellingen van leken.

Slechte intuïtie

Uit het onderzoek bleek dat zowel professionals als leken een slechte intuitie hebben als het gaat om het voorspellen welke boodschappen overtuigend zijn. Politieke professionals wereldwijd zijn over het algemeen vrij slecht zijn in het voorspellen van welke boodschappen het publiek overtuigen, zo concluderen de onderzoekers. Zowel politieke professionals als leken presteren nauwelijks beter presteren dan toeval bij het voorspellen van overtuigingseffecten. Leken en professionals zijn daarnaast geneigd om sowieso sterk te overschatten hoe overtuigend de boodschappen zullen zijn. Zelfs zelfbenoemde experts op het gebied van de inhoud van de diverse kwesties en zeer ervaren professionals scoren niet beter dan anderen. De ervaring, de expertise en de demografie van professionals maakt daarbij niet uit.

Experimenteren

De onderzoekers stellen dat, om tot accurate voorspellingen te komen, het vertrouwen op je eigen intuitie en je eigen expertise niet werkt. In plaats daarvan kunnen politici beter experimenten uitvoeren om het daadwerkelijke effect van boodschappen waarvan ze de kiezer willen overtuigen te onderzoeken.

Frustrerend

Voor mij geldt in elk geval dat ik de onliners en herhaalde boodschappen die in de debatten telkens worden herhaald frustrerend en niet-overtuigend vind. Telkens als ik denk ‘nu komt er vast een inhoudelijke onderbouwing’ switcht men weer van onderwerp, valt men elkaar in de reden of komt er een persoonsgerichte aanval. Ik heb dan ook geen onliners en statements gehoord die me hebben overtuigd.

Deep canvassing

Dezelfde onderzoekers hebben een aanpak beschreven die waarschijnlijk effectiever is dan het roepen van statements. Deep canvassing is een kortdurend gesprek over een onderwerp ten aanzien waarvan de interviewer de geïnterviewde wil beïnvloeden. De interviewer is zelf bijvoorbeeld voorstander van een nieuwe transgender wet en wil de mening van de geïnterviewde in diezelfde richting beïnvloeden. Het doel van het gesprek is om de mening van de gesprekspartner te beïnvloeden in de richting waar de interviewer zelf in gelooft en voor staat. Als policiti dat soort gesprekken met burgers zouden hebben en die op TV zouden worden getoond zouden het publiek waarschijnlijk heel wat diepgaandere besluiten kunnen nemen dan nu het geval is.