Work-life balance door actieve werkdag. Calderwood et al onderzochten de relatie tussen fysieke activiteit voor het einde van een werkdag en de work-life balance. De onderzoekers belichten hiermee iets anders dan waar andere onderzoeken naar fysieke activiteit zich gewoonlijk op richten. Andere onderzoeken gaan er gewoonlijk vanuit dat fysieke activiteit na afloop van een werkdag positieve effecten heeft op hoe je je werk vervolgens weer ervaart. Maar Calderwood et al onderzochten de positieve effecten van fysieke activiteit gedurende de werkdag op het leven nadat de werkdag is afgelopen.

Actieve werkdag: meer vitaliteit

De eerste hypothese die Calderwood et al onderzochten ging over vitaliteit. De onderzoekers vermoedden dat meer fysieke activiteit gedurende de werkdag en voorafgaand aan het einde van de werkdag samen zou gaan met meer vitaliteit aan het einde van die werkdag. Wanneer mensen zich aan het einde van een werkdag vitaal voelen voelen ze zich fysiek en mentaal energiek en hebben ze een positieve stemming. Deze hypothese werd in het onderzoek bevestigd.

Actieve werkdag: meer ontspanning en meesterschap

De tweede hypothese van de onderzoekers was dat fysieke activiteit gedurende de werkdag zou samengaan met betere ontspanning na het werk. Mensen die fysiek actief zijn gedurende de dag en zich vitaler voelen hebben positievere gevoelens na het werk wanneer ze ontspannen op de bank gaan zitten. Daarnaast vermoedden de onderzoekers ook dat mensen die zich na hun werk vitaler voelen meer uitdagingen en leerervaringen opzoeken na afloop van het werk. Ook deze hypothese werd bevestigd in het onderzoek.

Actieve werkdag: betere gezinstijd

De derde hypothese was dat de actieve werkdag die leidt tot meer vitaliteit ook samengaat met positief functioneren in het gezin. Wanneer je je na een werkdag vitaal voelt heeft je familie daar baat bij omdat je meer open staat en meer betrokken en aanwezig bent wanneer je thuis komt.

Actieve werkdag: betere work-life balance

De laatste twee hypothesen waren de volgende. Op een dagelijkse basis leidt betere ontspanning, meer meesterschap en betere betrokkenheid bij je gezin tot een hogere tevredenheid met je work-life balance. En op dagelijkse basis is meer fysieke activiteit voordat je werkdag eindigt positief gerelateerd aan dagelijkse tevredenheid met je work-life balance, via meer vitaliteit (die leidt tot ontspanning, meesterschap en positief gezinsfunctioneren). Ook deze twee hypothesen bleken te kloppen.

Work-life balance door actieve werkdag

Dit onderzoek impliceert dat er grote voordelen zitten aan fysiek actieve werkdagen. Door gedurende de werkdag fysiek actief te zijn gaan medewerkers vitaler naar huis en kunnen ze hun werkdoelen en familiedoelen beter bereiken, waardoor ze positiever worden over hun work-life balance. Er is de laatste decennia zoveel bewijs gekomen dat langdurig stil zitten en keihard werken achter je laptop niet werkt en dat pauzes nemen en bewegen wel werkt dat je je afvraagt waarom vergaderen en werken achter tafels, bureaus en zittend op stoelen nog steeds normaal gevonden worden. Work-life balance door actieve werkdag pleit voor wandelen, staan en regelmatig bewegen gedurende je werkdag.