Een progressiegericht coachingsgesprek. Progressiegericht coachen is een autonomie-ondersteunende en groeimindset bevorderende manier van mensen vooruit helpen in de richting van hun zelfgekozen doelen.

CPW 7-stappen aanpak

De CPW 7-stappen aanpak worden benut in progressiegerichte coachingsgesprekken. Hier kun je meer informatie vinden over die zeven stappen.

Progressiegericht coachingsgesprek

Je kunt, als je jezelf wilt trainen, de navolgende dialoog op verschillende manieren benutten:

  1. lees de dialoog in zijn geheel door en probeer bij de interventies van de coaching aan jezelf uit te leggen waarom deze interventie autonomie-ondersteunend en/of groeimindsetbevorderend werkt.
  2. schrijf in de kantlijn bij welke stap uit het 7 stappenmodel het gesprek zich bevindt.
  3. dek met een velletje papier af wat de coach zegt en bedenk een progressiegerichte formulering voordat je het velletje doorschuift en leest wat de coach in deze dialoog zegt.
  4. analyseer op welke momenten in het gesprek de cliënt op ideeën voor stapjes vooruit komt en benoem in welke stap van de 7 stappen deze momenten plaatsvinden

]