Rosenshine’s principes in actie. Dat is de titel van een handig boekje voor docenten geschreven door Tom Sherrington. In dit boekje reikt de auteur vier lijnen aan waarlangs docenten hun lessen kunnen analyseren en verbeteren.

Rosenshine’s principles

Rosenshine heeft tien principes op een rij gezet van effectief instructie geven, gebaseerd op drie bronnen van onderzoek. De eerste bron is cognitieve wetenschap van de werking van ons brein, de tweede is observaties van expert docenten en de derde bron is die van effectieve leerstrategieën.

Tien principes

De tien principes zijn:

 • start de les met een korte recapitulatie van wat eerder is geleerd
 • presenteer nieuw materiaal in kleine stapjes
 • beperk de hoeveelheid nieuwe informatie
 • geef duidelijke en gedetailleerde instructies en uitleg
 • stel veel vragen en check of men het heeft begrepen
 • begeleid leerlingen als ze beginnen te oefenen
 • denk hardop en doe de stappen voor
 • geef uitgewerkte voorbeelden
 • vraag leerlingen uit te leggen wat ze hebben geleerd
 • check de antwoorden van alle leerlingen
 • geef systmatische feedback en correcties
 • gebruik meer tijd om uitleg te geven
 • geef veel voorbeelden
 • behandel de stof regelmatig opnieuw
 • bereid leerlingen voor om zelfstandig te gaan oefenen
 • monitor leerlingen als ze zelfstandig oefenen

Principes in actie

In het boek geeft de auteur voorbeelden van deze principes in actie in de les. Hij verdeelt de tien principes onder in vier lijnen waarlangs docenten hun eigen lessen kunnen verbeteren. De eerste lijn is het opbouwen van de lesstof in heldere concepten en modellen. De tweede is het stellen van vragen. De derde is het reviewen van materiaal. De vierde is de stadia van oefenen.

Oefenen

Ten aanzien van het oefenen geeft Sherrington een ezelsbruggetje: Ik doe het. Wij doen het. Jij doet het. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat leerlingen een hoog succespercentage ervaren, anders zijn ze foute dingen aan het inslijten.

Rosenshine’s principes in actie

Het boekje beslaat niet meer dan 84 pagina’s en het lijkt me voor docenten erg handig als reflectie- en naslagwerkje.