Deze maanden geef ik meerdere workshops en trainingen progressiegerichte feedback. De principes van progressiegerichte feedback zijn redelijk eenvoudig te begrijpen. Het toepassen van de principes vergt wat oefening.

Situationeel

Hoe je je feedback formuleert en waar je je feedback op richt is situationeel bepaald. Bij een student die feedback vraagt over zijn verslag geef je je feedback subtiel anders vorm dat bij een collega die iets doet dat je onprettig vindt. En dat is weer anders dan het geven van feedback aan een cliënt die vraagt om jouw mening in een coachingssituatie. Iemand die nog helemaal aan het begin staat met het leren van een vaardigheid geef je bij voorkeur ook weer anders feedback dan iemand die expert is op een bepaald gebied. Om kennis te maken met progressiegerichte interventies is het handig om even in een beschreven casus te stappen en die te oefenen. Bijvoorbeeld de volgende casus:

Situatie

Je bent samen met een collega naar een overleg geweest met een aantal externe partijen en jullie zitten samen in de auto onderweg terug naar kantoor. Jij hebt dit soort overleggen al vaker bijgewoond, maar voor je collega was het de eerste keer. De reden dat je collega deze keer erbij was had ermee te maken dat er een onderwerp werd besproken waar hij veel verstand van heeft. De inbreng van je collega was waardevol omdat hij veel kennis naar voren bracht die de anderen niet hadden. Zo werd voorkomen dat er een beslissing werd genomen die vanwege regelgeving echt niet toegestaan was, doordat je collega er verstand had en er een stokje voor stak door heel kort en krachtig duidelijk te maken wat er wel en niet kon. Je collega was gedurende het overleg heel veel aan het woord geweest en gebruikte vakjargon dat door de externe partijen niet altijd goed werd begrepen. Je had gemerkt dat zij soms onderling met elkaar gingen praten en niet meer luisterden naar je collega omdat het ze te technisch en ingewikkeld was. Je collega vraagt in de auto aan je: ‘En, hoe vond je ’t gaan?’

Hulpmiddel om te oefenen

Een hulpmiddel om te oefenen met progressiegerichte feedbackformuleringen die passend zijn in de geschetste situatie vind je hierna:

Stap 1. Mandaat krijgen

 • Zou je het interessant vinden om mijn reflecties op het overleg te horen?
 • Is het goed als ik je naar aanleiding van het overleg feedback geef?
 • Zal ik je wat vertellen over hoe ik het overleg heb ervaren?
 • Is het een idee als we samen even kijken naar jouw rolinvulling in het overleg zonet?

Stap 2a. Focus op wat werkt

 • Wat volgens mij erg goed werkte in je aanpak was….
 • Wat mij met name aansprak in de manier waarop je het overleg voerde was…
 • Wat heel goed was, was dat jij xxx deed

Stap 2b. Focus op wat het opleverde

 • Wat daar namelijk goed aan was, was dat….
 • Dat leverde namelijk op dat….
 • Het voordeel daarvan was dat…

Stap 3. Plusjes in de toekomst

 • Ik denk dat het belangrijk is dat je als volgende stap je gaat richten op…
 • Je effectiviteit zou verder toenemen wanneer je in een volgend overleg…
 • Een volgend overleg kan nog beter verlopen wanneer je…

Stap 3b. Focus op wat het voordeel daarvan zou zijn

 • Het voordeel daarvan zou namelijk zijn dat…
 • Dat zou namelijk helpen om…
 • Wat er dan beter zou gaan is…

Stap 4. Nut en bruikbaarheid

 • Zit er iets bruikbaars in mijn reflecties voor je?
 • Was het nuttig om hier zo even over te praten?
 • Brengt ons gesprekje je op ideeën?

]