Is je feedback het best gericht op de persoon, het proces of het resultaat? Is het beter om negatieve of beter om positieve feedback te geven?

IMG_3004Dit artikel gaat over progressiegerichte feedback en maakt onderscheid naar effectievere en minder effectieve vormen van feedback. In het onderstaande schema vat ik de effectiviteit van verschillende soorten feedback samen.
De effectiviteit van soorten feedback

Meer lezen over de verschillende soorten feedback en de formuleringen die passen bij elke soort kun je vinden in dit artikel of in hoofdstuk 7 in Ontwikkel je Mindset.