In actie komen kan soms best moeilijk zijn. Je hebt goede intenties maar het lukt niet altijd om die ook om te zetten in daadwerkelijk gedrag. Wat kun je dan doen om in actie te komen? En wat werkt niet zo goed als je in actie wilt komen? Hoe zet je intenties om in congruente acties?

Dingen die leiden tot kwalitatief goede acties

De ene actie is de andere natuurlijk niet. Dus het gaat niet alleen om het eenvoudig weg iets doen, het gaat ook om de kwaliteit van wat je doet. Dingen die leiden tot kwalitatief goede acties zijn de volgende:

 • Ik zorg dat ik competent ben om daadwerkelijk in actie te komen (door kennis te vergaren, vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen)
 • Ik zorg dat ik de waarde en het voordeel van een bepaalde actie goed voor ogen heb (door wetenschappelijke kennis op te doen ten aanzien van de waarde van de actie en/of er persoonlijk positieve ervaringen mee op te doen)
 • Ik zorg dat mijn acties in lijn liggen met wat de norm is in mijn omgeving (goed begrijpen wat er van mij wordt verwacht en waarom dat belangrijk is)
 • Ik volg een test-and-learn benadering waardoor ik stapsgewijze progressie boek
 • Ik ontwerp implementatie-intenties (als, dan-plan) om mezelf te helpen daadwerkelijk te doen wat ik wil doen
 • Ik formuleer mijn gewenste acties in termen van mijn eigen positieve concrete gedrag
 • Ik analyseer mijn eerdere successen en benut de kennis die ik daarmee verwerf over wat voor mij werkt om in actie te komen
 • Ik bedenk wat mij zou kunnen belemmeren en weerhouden van het ondernemen van actie en formuleer effectieve manieren om die belemmeringen te verhelpen
 • Ik formuleer acties die in lijn liggen met wat ik interessant en waardevol vind om te doen

Dingen die niet leiden tot kwalitatief goede acties

Naast dingen die wel werken als je tot kwalitatief goede acties wilt komen zijn er ook dingen die je beter achterwege kunt laten. Dit zijn die dingen:

 • Blijven nadenken over alle voors en tegens van een situatie (compleetheid nastreven in de analyse)
 • Een ‘plannen-en-implementeren’ benadering proberen te hanteren in complexe veranderprocessen
 • Via SMART afspraken jezelf en anderen onder druk zetten om tot acties te komen
 • Acties formuleren met als doel om aanzien en status te verwerven in je sociale omgeving
 • Perfectionisme nastreven
 • Niet bereid zijn om fouten te maken en acties te hebben ondernomen die achteraf niet de juiste bleken te zijn
 • Wat-als-verlamming: blijven nadenken over de risico’s en mogelijke negatieve consequenties