Concept of growing up

Ouders vragen zich vaak af hoe ze het beste kunnen omgaan met hun dertien jarige zoon of dochter. Ze gebruiken zinnen zoals ‘niet in beweging te krijgen’, ‘niet mee te praten’ en ‘komt niks uit’ om het gedrag van hun tieners mee te beschrijven. En ze zijn gefrustreerd omdat ze niet voelen dat ze tot hun kind doordringen.

Pubers zetten zich nu eenmaal af

De traditionele kijk op adolescentie is dat deze levensfase automatisch gepaard moet gaan met het ruw losbreken van de ouders. De puber moet zich wel rebels opstellen om zijn eigen identiteit te ontwikkelen, los te komen, onafhankelijk te worden van de ouders. Hier kun je meer lezen over of deze aanname standhoudt in onderzoek.

Probleemgedrag

Probleemgedrag van adolescenten is voor veel ouders een zorg. De opvoedstijl van ouders blijkt op voorspelbare manieren samen te hangen met het probleemgedrag. Hier kun je daar meer over lezen.

Even onder druk zetten

Veel ouders denken dat het soms nodig is om hun kind onder druk te zetten.  Zo was er eens een jongen van 13 jaar die voor allerlei activiteiten aandacht had, behalve voor zijn schoolwerk. Zijn ouders maken zich zorgen. Als de jongen niet aan het werk gaat dan haalt hij dit schooljaar niet. Ze zitten hem daarom achter zijn broek. Is onder druk zetten inderdaad een effectieve manier om met 13 jarigen om te gaan? Hier kun je daar meer over lezen.

Het alternatief voor druk en controle

Het is een misvatting dat iemand onder druk zetten een effectieve manier is om die persoon op termijn autonoom gemotiveerd te laten raken. Als iemand al autonoom gemotiveerd wordt voor de activiteit, dan zal het ondanks de eerdere druk zijn en niet dankzij. Dus wat is een goed alternatief? Hier kun je daar meer over lezen.

Progressiegericht opvoeden

Vanuit welke aannames werkt progressiegericht opvoeden? Hier kun je daar meer over lezen. In de zelfdeterminatietheorie worden drie opvoeddimensies onderscheiden, die je hier kunt vinden.

Het leven van een 13 jarige

Het boek Progressiegericht opvoeden geeft handvatten voor de opvoeding van je kind. Het gaat onder andere over het motiveren van kinderen. Het hoofdstuk reikt handvatten aan om condities te creëren waarbinnen kinderen autonoom gemotiveerd kunnen raken voor doelen die niet vanuit henzelf komen. Hier en hier en hier kun je daar meer over lezen.