Een student vertelde me dat hij het onderscheid tussen de leerzone en de presteerzone bewust maakt op momenten dat er een prestatieverwachting op hem afkomt. Hij vertelde dat dit hem veel focus en rust oplevert.

De leerzone

In de leerzone is het doel om beter te worden, in plaats van om aan te tonen hoe goed je bent. Je zoekt op wat je moeilijk vindt, je oefent gericht met veel feedback en je onderzoekt je fouten. Je verwacht in je leerzone ook dat je fouten maakt, want je gaat juist op zoek naar wat je nog niet goed beheerst. Als je bewust tijd doorbrengt in je leerzone, boek je progressie.

De presteerzone

In de presteerzone is het doel om goed te presteren, in plaats van om te leren. Je doet goed je best om in te zetten wat je kunt en weet. Je hoopt in je presteerzone om goede resultaten neer te zetten en effectief te handelen. Je gaat niet op zoek naar wat je nog niet beheerst maar doet wat je al kunt. Natuurlijk kun je wel leren naar aanleiding van je prestaties in je presteerzone. Maar het doel is niet om te leren, maar om te presteren.

Presteertentamen of leertentamen

Deze student kiest van te voren of hij een presteertentamen of een leertentamen gaat maken. Als hij een presteertentamen maakt, probeert hij om het zo goed mogelijk te doen. Hij leert voor het tentamen met de bedoeling om het te gaan halen, om een goede score neer te zetten. Maar als hij een tentamen definieert als leertentamen, is zijn doel om te onderzoeken wat de stof is die hij tzt wil kunnen beheersen. Hij richt zich dan op leren kennen wat voor soort vragen hij kan verwachten, waar de accenten moeten komen te liggen in zijn verdere leerproces.

Not yet

Hij wil graag antwoord krijgen op de NOT YET vraag, dus op de vraag ‘wat beheers ik nog niet?’ Hoewel zijn universiteit het tentamen natuurlijk bedoelt als presteertentamen, framed hij sommige tentamens als leertentamens.

Ontspannen

Het effect van die framing is dat hij veel ontspannener en opener een tentamen ingaat. Eerder werd hij altijd erg gestrest van het maken van tentamens waarvan hij wist dat hij er nog niet klaar voor was. Een onvoldoende voelde dan ook als falen. Door het tentamen te framen als leertentamen, krijgt die een totaal andere betekenis. Het geeft hem een indicatie waar hij met name aandacht aan wil gaan besteden.

Leertentamen in leerzone

Het leertentamen is een onderdeel geworden van zijn leerzone. Het helpt hem om zich beter voor te kunnen bereiden op het presteertentamen, dat hij op een later moment zal doen.

]