Hoe docenten autonomie kunnen faciliteren. In de zelfdeterminatietheorie is de dual procesbenadering van cruciaal belang voor het bevorderen van een hoge kwaliteit van motivatie bij studenten: wat doe je als docent het beste wel en wat doe je het beste niet als docent? De onderzoekers Ahmadi et al presenteren een overzicht van concrete docentgedragingen die autonome motivatie mogelijk maken. Een van de categorieën docentgedragingen gaat over het bieden van autonomie-ondersteuning en het voorkomen van autonomie-ondermijning. Autonomie-ondersteuning helpt studenten te ervaren dat hun gedrag voortkomt vanuit henzelf.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Autonomie ondersteuning

Dit zijn de concrete docentgedragingen die autonomie-ondersteunend zijn:

 • Sta studentinbreng of -keuze toe: Creëer mogelijkheden voor studenten om de activiteiten die ze in de klas doen zinvol te sturen
 • Onderwijs op de voorkeursmanieren van studenten: Gebruik kennis over de waarden en voorkeuren van de student om klasactiviteiten op maat voor hen te ontwerpen
 • Geef rationales: Leg de reden uit om het gedrag uit te voeren (bijv., waarom een activiteit belangrijk en waardevol is, of hoe het persoonlijk nuttig kan zijn)
 • Sta eigen tempo van studenten toe: Laat studenten zelfstandig werken en een probleem in hun eigen tempo oplossen
 • Gebruik uitnodigende taal: In plaats van studenten te vertellen wat ze moeten, hebben te doen, of zouden moeten doen, nodig studenten uit om zelf deel te nemen aan leeractiviteiten
 • Vraag studenten naar hun ervaringen met de lessen: Vraag studenten om feedback over hoe het gaat met de lessen; kan van toepassing zijn op zowel de inhoud van de lessen als het proces/de leerontwerp
 • Leer studenten intrinsieke levensdoelen voor het leren stellen: Help studenten het leren te koppelen aan andere intrinsieke levensdoelen, zoals anderen helpen, gezond zijn, uitdagingen aangaan, of de wereld verbeteren
 • Bied een verscheidenheid aan activiteiten: Bied een verscheidenheid aan activiteiten aan op een manier die interessant blijft
 • Wek nieuwsgierigheid op: Stel een nieuwsgierigheid-opwekkende vraag
 • Bespreek klaswaarden: Stel gezamenlijk de belangrijke waarden vast die in de klas getoond moeten worden, of herinner studenten aan de gezamenlijk afgeleide waarden
 • Bied extra bronnen voor zelfstandig leren: Introduceer extra bronnen voor verdere leer- of ondersteuningsmogelijkheden buiten de lestijd
 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Autonomie-ondermijning

Dit zijn de concrete docentgedragingen die belangrijk zijn om te voorkomen of achterwege te laten, omdat ze een lage kwaliteit van motivatie opwekken.

 • Gebruik van drukkende taal: Druk of controlerende taal gebruiken bij het uitleggen van taken, het geven van feedback, ook als studenten dingen moeten leren die ze niet leuk of interessant vinden
 • Activiteiten opzetten die sommige studenten uitsluiten: Activiteiten opzetten waarbij er momenten zijn waarop sommige studenten niets doen
 • Knellende deadlines stellen: Een beperkte hoeveelheid tijd toestaan voor een taak, of studenten eraan herinneren dat ze bijna geen tijd meer hebben
 • Gebruik complimenten als een voorwaardelijke beloning: Studenten bijna uitsluitend prijzen wanneer ze doen wat hen wordt opgedragen
 • Oplossingen of antwoorden tonen: Antwoorden op problemen geven in plaats van studenten het zelf te laten uitzoeken

Hoe docenten autonomie kunnen faciliteren

Het begrijpen en effectief toepassen van deze concepten van autonomie ondersteuning en ondermijning is essentieel voor het creëren van een positieve en stimulerende leeromgeving. Door aandacht te besteden aan de behoeften en voorkeuren van studenten, kunnen leerkrachten niet alleen bijdragen aan betere academische prestaties, maar ook aan de algehele persoonlijke groei en ontwikkeling van de student. De andere twee categorieen docentegedragingen betreffen competentie-ondersteuning/competentie-ondermijning en relatie-ondersteuning/relatie-ondermijning. Progressiegericht lesgeven benut deze concrete docentgedragingen en biedt handvatten voor docenten.

 
Trainingen Progressiegericht Werken