De mindset van de docent blijkt een medebepalende factor te zijn in de effectiviteit van mindset-interventies op school. Dat beschrijven Yeager et al (2022) in hun artikel Teacher Mindsets Help Explain Where a Growth-Mindset Intervention Does and Doesn’t Work.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Learning mindset

In Nature  verscheen op 7 augustus 2019 een artikel waarin verslag werd gedaan van een nationaal groeimindsetexperiment in de USA. Dit grootschalige onderzoek liet zien dat een eenvoudige en kortdurende groeimindsetinterventie vooral positieve effecten had voor leerlingen die risico liepen en die slechter presteerden. Niet alleen haalden de leerlingen die de groeimindsetinterventie hadden meegemaakt hogere cijfers, ze kozen ook vaker voor moeilijker stof. Hier kun je daarover meer lezen.

Mindset x context framework

In een volgend artikel introduceerden de onderzoekers het mindset x context framework. Het Mindset x Context Framework helpt om gericht te kunnen voorspellen waar en voor wie overtuigingen-interventies effectief zullen zijn en waar en voor wie ze waarschijnlijk niet zullen leiden tot betere resultaten. Het blijkt dat de interventies sterkere effecten hebben in contexten waarin meer ‘voedingsstoffen’ aanwezig zijn die de overtuigingen ondersteunen. Een van die ondersteunende voedingsstoffen is de peer norm; hoe medeklasgenoten aankijken tegen de ontwikkelbaarheid van capaciteiten.

De mindset van de docent

In het meest recente artikel van Yeager et al gaan de onderzoekers in op een andere voedingsstof: de mindset van de docent. Uit de data-analyse blijkt dat de groeimindsetinterventie niet voor alle leerlingen hogere wiskundecijfers opleverden. De leerlingen wiens docent een meer statische mindset overtuigingen aanhing bleken geen hogere wiskundecijfers te halen, terwijl dat bij leerlingen wiens docent meer groeimindset overtuigingen had wel het geval was. Leerlingen kunnen hun eigen groeimindset niet zonder meer toepassen en benutten in elke situatie waarin ze zich bevinden. Wanneer hun docent statische mindset uitingen doet, werkt dit ondermijnend op de prestaties van de leerlingen.

Statische leerling en groeimindset-docent

Daarnaast bleek dat leerlingen die zelf een statische mindset hadden en vervolgens bij een docent in de klas kwamen die een groeimindset had, het meeste baat hadden bij de groeimindsetinterventie. Individuen die op het kruispunt van kwetsbaarheid (eigen statische mindset) en mogelijkheden (voedingsstoffen in de context) staan hebben het meeste baat bij een groeimindsetinterventie. Dat blijkt niet alleen uit het halen van hogere cijfers en het opzoeken van moeilijker stof, maar ook uit je beter voelen op school.

 
Trainingen Progressiegericht Werken