Drie groeimindsettips voor docenten die ik uit het interessante artikel van Junlin Yu et al (2022) haal vat ik in deze post samen. De onderzoekers kijken zowel door de lens van mindset als door de lens van zelfdeterminatietheorie naar effectieve en ineffectieve docentgedragingen en komen tot een paar heel concrete veelbelovende strategieën.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Tip 1. Begeleide discussie

Uit het onderzoek blijkt dat een groeimindset bij leerlingen correleert met de mate waarin de docent les geeft via begeleide discussie. Dat betekent dat de docent de leerlingen de kans geeft om ideeën uit te wisselen en hun gedachten onder woorden te brengen, onder begeleiding van de docent, en hoe vaak de docent responsief is ten aanzien van de vragen die leerlingen hebben. Wil je dat leerlingen de overtuiging ontwikkelen dat ze met effectieve inspanning beter kunnen worden in dat wat ze willen/moeten leren, dan is de werkvorm van begeleide discussie waarschijnlijk een effectieve manier om dat te bereiken. De begeleiding van de docent is hierbij overigens cruciaal, want leerlingen zonder begeleiding laten praten kan juist leiden tot een gevoel van overweldigd te zijn en het willen opgeven omdat de stof te moeilijk is.

Tip 2. Subtiel differentiëren

Om een groeimindsetcultuur te ontwikkelen in de klas is het waarschijnlijk verstandig om subtiel te differentiëren naar niveau. In het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen taakdifferentiatie en vaardigheidsgroepen. Bij taakdifferentiatie krijgen leerlingen in dezelfde klas afhankelijk van hun niveau een taak van een moeilijkheidsniveau dat bij hen past. Bij differentiatie via vaardigheidsgroepen deelt de docent de leerlingen in dezelfde klas in in groepjes van ongeveer hetzelfde vaardigheidsniveau. Het bleek dat taakdifferentiatie negatief correleerde met een groeimindset in de klas en dat differentiatie via vaardigheidsgroepen niet negatief correleerde met een groeimindset in de klas. Leerlingen die de makkelijker taakjes krijgen kunnen al snel concluderen dat ze minder slim zijn en dat ze geen aanleg hebben voor het vak. Het is waarschijnlijk beter om alle leerlingen een mix van makkelijker en moeilijker opgaven te geven, waarbij de leerlingen die meer complexiteit aankunnen sneller kunnen doorwerken en de leerlingen die meer tijd nodig hebben toch wel de complexere opgaven aangereikt krijgen en kunnen doen als ze eraan toe zijn.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Tip 3. Individuele progressie

De derde praktische tip om een groeimindsetcultuur te stimuleren in de klas is om aandacht te hebben voor de individuele progressie van leerlingen in plaats van hoe de leerling scoort ten opzichte van andere leerlingen. Een don’t is dus om de cijfers hardop voor te lezen in de klas en de hoogste cijfers te bejubelen (of een voorbeeld dat iemand in de training ons deze week vertelde: de klas laten klappen voor de leerling met de hoogste CITO-score). Een do is om feedback te geven over de persoonlijke progressie en ‘personal best’ aan individuele leerlingen.

Interessant

Naast deze drie praktische tips zit het artikel boordevol andere waardevolle en interessante invalshoeken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen correleert met een groeimindsetcultuur en dat een holistisch perspectief belangrijk is voor het adopteren van groeimindsetovertuigingen bij leerlingen. Ook bleek dat er een correlatie is tussen een autonomie-ondersteunende aanpak van docenten een groeimindsetcultuur in de klas.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475222000378

 

Trainingen
Progressiegericht Werken