Foto: Walter Schlundt Bodien

De abstracte reframing interventie blijkt voor mensen met een lage eigenwaarde te helpen om zich veiliger gehecht te voelen met hun liefdespartner en zich positiever te gaan gedragen ten opzichte van hun liefdespartner. Met de abstracte reframing interventie wordt de persoon uitgenodigd om een behulpzame betekenis te geven aan positieve feedback van diens liefdespartner.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Compliment

Mensen met een lage eigenwaarde zijn gevoelig voor kritiek van hun liefdespartner, maar ook complimenten van hun liefdespartner kunnen hun onzekerheid versterken. Iemand met een lage eigenwaarde geeft al snel een negatieve betekenis aan het compliment: ‘dit compliment is vast alleen maar bedoeld om zelf een goede indruk te maken op anderen’ en ‘dit compliment is niet oprecht’ (externe attributie). Complimenten hebben soms zelfs een averechts effect. De ontvanger van het compliment wordt dan juist onzekerder over de eigenschap waar het compliment over gaat en gaat bewijs zoeken dat het compliment juist niet van toepassing is op hem.

Abstracte reframing interventie

De abstracte reframing interventie gaat als volgt. Denk eens terug aan een situatie waarin je liefdespartner positieve feedback gaf (bijvoorbeeld over iets dat je heel goed kan of deed, iets dat hem echt imponeerde). Beschrijf die situatie. Leg vervolgens eens uit waarom je liefdespartner je in die situatie zo bewonderde. Wat betekent dat voor jou? Wat zegt het over wat betekenisvol is in jullie relatie?

Geen actie maar toestand

De instructies worden zo geformuleerd dat wordt geïmpliceerd dat de positieve feedback een reflectie is van een algemenere admiratie van de liefdespartner voor de persoon. Ook wordt geïmpliceerd dat het compliment betekenisvol en significant is. Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van werkwoorden die een actie beschrijven (wat zei je partner), maar van werkwoorden die een toestand beschrijven (wat bewonderde je partner in jou). Dergelijke werkwoorden impliceren dat het gedrag duurzaam is en waarschijnlijk in de toekomst opnieuw zal worden vertoond.

Assumptie

De instructies worden niet geformuleerd in termen van vragen, dus niet zo: Leg uit waarom je denkt dat wat je partner tegen je zei een indicatie is van zijn admiratie voor je. En reflecteer eens op of het betekenisvol voor je is en of het iets betekenisvols zegt over jullie relatie. Een dergelijke formulering leidt niet tot positieve antwoorden, maar wakkert juist waarschijnlijk weer de onzekerheid aan. De persoon gaat dan afbreuk doen aan het compliment (‘Ik denk niet dat hij me hier echt om bewondert, want hij is er eigenlijk zelf veel beter in. Het compliment was niet zo betekenisvol.’) In plaats van vragende formuleringen, worden formuleringen gebruikt die de impliceren dat het compliment betekenisvol was.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Voordeel

In diverse onderzoeken werd een concrete conditie (vertel wat er precies gebeurde in de situatie waarin je een compliment kreeg van je liefdespartner, wie waren er bij, wat werd er gezegd, waar vond het plaats etc etc) en een controle conditie (beschrijf de situatie waarin je een compliment kreeg van je liefdespartner) en de ARI-conditie (abstracte reframing interventie) met elkaar vergeleken. Uit het onderzoek bleek dat de abstracte reframing interventie ten opzichte van de andere twee condities de volgende voordelen opleverde voor mensen met een lage eigenwaarde:

  • positievere gevoelens over het compliment.
  • hogere eigenwaarde.
  • veilig gevoel over de relatie.
  • meer waarde hechten aan de relatie.
  • mensen met een lage eigenwaarde bleken na de interventie net zo hoog te scoren als mensen met een hoge eigenwaarde.
  • liefdespartners rapporteren in de weken na de interventie minder negatief gedrag van hun (lage eigenwaarde-)partner.

Interne attributie

Na de abstracte reframing interventie ervaren de mensen met een lage eigenwaarde het compliment als oprechter. Ze geloven ook dat het compliment meer terecht is, een kloppende beschrijving van hen is. Dat komt ook omdat de interventie hen uitnodigt om zelf te kiezen welk compliment dat hun liefdespartner hen wel eens af ze in herinnering willen roepen. De abstracte reframing leidt tot een interne attributie ten aanzien van hun partners motivatie om het compliment te geven.

Subtiel

Deze kleine interventie is vermoedelijk niet alleen nuttig voor professionals die werken met liefdespartners, maar wellicht kunnen liefdespartners de interventie zelf ook inzetten. Wanneer je merkt dat je complimenten niet aankomen en je liefdespartner je positieve feedback wegwuift zou je wellicht deze interventie eens kunnen uitproberen. Meer over wat werkt bij complimenteren en een podcast over complimenteren.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken