Checklist ontwerpen taakinhoud. Hoe ontwerp je taakinhoud die motiverend, ontwikkelingsgericht en gezondheidsbevorderend is? In een review brengt Parker research vanuit verschillende onderzoeksgebieden naar effectieve en ineffectieve taakinhoud met elkaar in samenhang. Ze belicht taakinhoud vanuit motivatie oogpunt, vanuit ontwikkelingsoogpunt en vanuit het oogpunt van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Checklist ontwerpen taakinhoud

In de onderstaande checklist vat ik samen waar je als leidinggevende en als (autonoom) team rekening mee moet houden wanneer je taken en rollen effectief wilt ontwerpen en ineffectiviteit wilt voorkomen. Wanneer je op het plaatje klikt opent de hele checklist zich. Je kunt de checklist eerst individueel invullen en daarna bespreken met je mede-leidinggevenden of teamleden.

Efficiëntie en innovatie

Bij het ontwerpen van taakinhoud is er een spanning tussen flexibiliteit, innovatie, aanpassing en controle, efficiëntie, consistentie en standaardisatie. Parker reikt drie invalshoeken aan om effectief op die spanning te reageren.

  1. Ambidexteriteit is de eerste invalshoek. Dit houdt in dat succesvolle organisaties zowel huidige capaciteiten als nieuwe mogelijkheden exploiteren. Deze organisaties hebben een focus op exploratie en exploitatie tegelijkertijd binnen één en dezelfde organisatie. Bijvoorbeeld door de ene unit op exploitatie te richten en de andere op exploratie, of door medewerkers binnen een unit zelf de verantwoordelijkheid te geven om hun tijd en aandacht te verdelen over exploitatie en exploratie.
  2. Bureaucratie ontworpen door medewerkers zelf is de tweede invalshoek. Hierbij zorgen de medewerkers er zelf voor dat ze standaarden ontwikkelen voor hoe hun werk moet worden gedaan en zijn ze zo eigenaar van de gestandaardiseerde, bureaucratische werkwijze die ze volgen.
  3. Hoge betrouwbaarheidsorganisaties is een derde invalshoek. In organisatie waar veiligheid boven alles gaat kan iedere functionaris het recht en de verantwoordelijkheid worden gegeven om in te grijpen wanneer zij vanuit hun expertise zien dat er iets mis dreigt te gaan. In dergelijke organisaties is sprake van veel en strikte regels, maar door de verantwoordelijkheid voor het naleven van die regels niet in de hiërarchie te beleggen maar te delen ontstaat verrijkte taakinhoud.

Training progressiegericht leidinggeven