Centrum Progressiegericht Werken

Praktijk SDT-organisatieinterventies. Slemp et al schreven een review over de inhoud en effectiviteit van SDT-interventies in organisaties, waar ik in deze bijdrage een paar hoofdpunten uit heb beschreven en in deze bijdrage een aantal implicaties voor onderzoekers heb samengevat. In deze bijdrage ga ik in op de aanbevelingen die de onderzoekers hebben voor de praktijk, dus bijvoorbeeld voor SDT-trainers.

Congruentie

Controlerend gedrag van senior management, zoals het verplicht stellen van deelname aan de training, blijkt ondermijnend te werken op de interventie. Ook druk vanuit het team en druk vanuit externe partijen blijkt de werking van de interventie in de weg te zitten. Tevens lijkt het erop dat ervaren leidinggevenden het lastiger vinden om onder druk behoeftenondersteunend te blijven leidinggeven, zij vervallen onder lastige omstandigheden sneller in hun default leiderschapsstijl. Minder ervaren leidinggevenden lijken de behoeftenondersteunende leiderschapsstijl beter in de vingers te krijgen en ook in moeilijker situaties te behouden. Het is daarom belangrijk dat er in de training aandacht wordt besteed aan lastige situaties waarin leidinggevenden de neiging hebben om in hun vertrouwde voorkeursstijl te vervallen, een stijl die vaak niet behoeftenondersteunend is en meer controlling. Het bieden van keuzemogelijkheden tijdens de training en vrijwillige deelname aan de training blijken de effectiviteit van de training ten goede te komen. De onderzoekers pleiten er daarom voor voorafgaand aan de training te zorgen dat deze plaats vindt in een bredere context die behoeftenondersteunend is.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Pedagogie

Om effectief te zijn moet de training op een manier worden gegeven die de psychologische basisbehoeften van de deelnemers vervult. Effectieve aanpakken blijken zelfreflectie-oefeningen te zijn, waarin de deelnemers op hun leiderschapsaanpak reflecteren, die onderzoeken en zo hun competenties in behoeftenondersteunend leidinggeven versterken. Daarnaast blijkt dat een-op-een consultaties met experts effectief is. Niet alleen kunnen leidinggevenden in dergelijke een-op-een gesprekken met een expert reflecteren op hun eigen leiderschapsaanpak, ook kan er goed worden ingegaan op de eigen werkcontext en de eigen lastige werksituaties. Daarnaast zijn zelfovertuigingstechnieken effectief voor de internalisatie van de SDT-principes. Het gaat dan om het observeren van gesprekken, het laten zien van de consequenties van verschillende soorten leiderschapsgedragingen en het identificeren van hulpbronnen die leidinggevenden kunnen inschakelen als ze vastlopen.

Verplichte feedback

Een niet effectieve aanpak bleek te zijn medewerkers feedback te laten geven op de leiderschapsstijl van hun leidinggevende en de resultaten daarvan door de leidinggevenden te laten presenteren tijdens de trainingssessie. Deelname aan de training en de 360 graden feedback was daarnaast verplicht in deze betreffende interventie. De aanpak leidde tot gecontroleerde motivatie bij de leidinggevenden (schaamte, schuld, sociale vergelijking).

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Doelen en behoeften

Een volgende aanbeveling is om de training duidelijk te koppelen aan de doelen van de organisatie en de behoeften van stakeholders, zodat de relevantie van de training voor de deelnemers duidelijk wordt. Een inventarisatie van de behoeften helpt om de training inhoudelijk interessant en bruikbaar te maken voor de deelnemers. De tijd nemen om de training te plannen en het verhelpen van obstakels voordat de training plaatsvindt blijkt tevens belangrijk te zijn voor de positieve opbrengst van de training.

Langere termijn

Een andere aanbeveling voor de praktijk is om de trainingsopbrengsten pas te evalueren na een geruime tijd, omdat er indicaties zijn dat er tijd overheen gaat voor de psychologische basisbehoeften van medewerkers beter vervuld worden en hun autonome motivatie is gegroeid. Follow-up sessies en opfrissessies blijken een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan die langere termijn opbrengsten. Deze sessies helpen om obstakels bij het toepassen van de interventies in de dagelijkse praktijk op te lossen en hulp te krijgen.

Praktijk SDT organisatie-interventies

Het is leuk om te kunnen constateren dat we in onze trainingen progressiegericht leidinggeven en coachen al deze aanbevelingen al jaren lang in praktijk brengen. Zo geven we geen verplichte trainingen, creëren we voorafgaand aan een training condities waarbinnen autonome motivatie voor deelname aan de training kan ontstaan, benutten we de SDT principes bij de uitvoering van onze trainingen en bij de evaluatie van onze trainingen. Een interessant aspect om nog meer mee te gaan doen vind ik het evalueren op langere termijn en het nog meer benutten van een-op-een-consultaties.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken