Bereikte toekomstige progressie is de focus van de toekomstprojectievraag. Het doel van die vraag is om de gewenste toekomst in positieve, concrete procestermen te beschrijven. Liefst in termen van je eigen positieve concrete gedrag in die gewenste toekomst.

Progressievraag

Veel mensen weten wel dat een focus op het positieve goed werkt voor je energie, motivatie, creativiteit en om te leren van wat werkt. Tegelijkertijd weten veel mensen hoe lastig het is om die focus ook geregeld echt te blijven aanbrengen. In onze trainingen lukt dat ze goed omdat we specifieke progressievragen aanreiken. Zo kun je gelegitimeerd focussen op wat je hebt gedaan dat goed heeft gewerkt, wat je voldoening en energie heeft gegeven en wat je verder graag wilt gaan bereiken. Maar al te vaak zeggen deelnemers in onze trainingen: dat moet ik eigenlijk vaker doen.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Structuur

Wij merken dat degenen die het echt lukt om geregeld een progressiefocus aan te brengen degenen zijn die een structuur bedenken. Ze starten vergaderingen bijvoorbeeld met een progressievraag. Of ze houden een progressiedagboek bij. Of ze organiseren progressielunches met collega’s of vriend(inn)en. Wat ook goed werkt is een Progressievraag van de Week kiezen.

Progressievraag van de week

Hierbij kies je aan het begin van de week een progressievraag die je die week centraal wilt stellen. Hier kun je 50 progressievragen stellen waarbij je inspiratie kunt opdoen. Een van de vragen is de toekomstprojectievraag. Aan het begin van de week beantwoord je die vraag. Vervolgens reflecteer je elke dag op wat er al goed aan het werken is en waar je al tevreden over bent en welke progressie je de volgende dag wilt gaan bereiken.

Bereikte toekomstige progressie

Stel het is volgende week zondag en je kijkt tevreden op je week terug. Waar ben je dan tevreden over? Wat heb je dan bereikt? Wat is er dan goed verlopen? Wat heb jij dan gedaan om dat te bereiken?

 

Trainingen
Progressiegericht Werken