Negeren van advies kan kostbaar zijn. Blunden et al deden onderzoek naar de effecten van het negeren van advies op de relatie tussen de adviseur en de advies-vrager. Het negeren van advies blijkt schade op te kunnen leveren in die relatie. Mocht je erover denken om iemands advies in de roepen dan is het wellicht nuttig om kennis te nemen van dit onderzoek.

Het perspectief van de adviseur

Stel dat iemand je om advies vraagt en vervolgens jouw advies naast zich neerlegt en iets anders doet dan je hebt geadviseerd. Zou je je dan beledigd voelen? Jezelf distantiëren van de ander? De ander negatiever gaan beoordelen? Kortom; wat is het effect van het negeren van advies op de adviseur? Dat onderzochten Blunden et al in negen studies. Het blijkt dat het negeren van advies een negatief effect heeft op het perspectief van de adviseur.

Afstand nemen

Adviseurs blijken afstand te nemen van degene die hen om advies vroeg, wanneer die persoon hun advies niet overneemt. Ze gaan ook negatief denken over de persoon die het advies vroeg. Dit effect is nog sterker wanneer de adviseur expertise heeft op het betreffende gebied waar zijn advies over wordt ingewonnen.

Meerdere adviseurs

Deze negatieve effecten treden zelfs al op wanneer degene die advies vraagt het advies van de adviseur nog niet eens heeft genegeerd, maar wel aangeeft advies in te winnen bij meerdere adviseurs. Dus wanneer een adviseur weet dat de advies-vrager niet alleen aan hem advies vraagt maar ook aan anderen, dan oordeelt deze adviseur al negatiever over de advies-vrager. Ook zijn adviseurs minder geneigd om de relatie te behouden en de advies-vrager opnieuw van advies te willen voorzien wanneer die ernaar vraagt.

Asymetrie

Degene die advies vraagt blijkt een andere betekenis te geven aan het inwinnen van advies dan de adviseur doet. De advies-vrager ziet het vragen van advies als manier om informatie in te winnen en het aantal opties te vergroten door zijn blik te verbreden. De adviseur ziet het vragen van advies als een manier om het aantal opties te verkleinen door een richtlijn te krijgen van de adviseur. Vandaar ook dat de adviseur verwacht dat de advies-vrager zijn advies zal opvolgen, terwijl de advies-vrager het advies juist ziet als een van de opties waaruit hij kan kiezen.

Overschatting en onderschatting

Het merendeel van de adviezen wordt niet opgevolgd, zo blijkt uit een pilot onderzoek dat de onderzoekers deden. Adviseurs geloven wel dat dat hun advies zal worden opgevolgd wanneer ze het geven en overschatten dus hoe de advies-vrager zal reageren op het advies. Advies-vragers onderschatten tegelijkertijd de negatieve effecten van het negeren van het advies op de adviseur. Zij realiseren zich niet dat de adviseur zich van hen heeft gedistantieerd en niet meer bereid is om opnieuw samen te werken en advies te geven.

Schade

De negatieve consequenties van het negeren van advies op de adviseur uiten zich zo:

  • de adviseur voelt zich beledigd en gekwetst
  • de adviseur is minder bereid om in de toekomst nog eens advies te geven
  • de adviseur beoordeelt de competentie van de advies-vrager lager in
  • de adviseur vindt de advies-vrager onaardiger, kouder, onoprechter
  • de adviseur vindt de advies-vrager irrationeel, impulsief, roekeloos, onverantwoordelijk
  • de adviseur gaat minder positief over zijn eigen kennis en effectiviteit denken en schat zichzelf als minder capabel in
  • de adviseur krijgt een lagere eigendunk
  • de adviseur schat in dat zijn advies opnieuw genegeerd zal worden

Negeren van advies

Het negeren van advies kan dus schade opleveren. Wanneer je advies wilt vragen is het goed om je te realiseren dat het niet opvolgen van het advies niet zonder meer goed zal uitpakken voor de relatie die je hebt met de adviseur. Jij ziet het vragen van advies wellicht als een manier om meer opties te verzamelen, maar de adviseur zou het wel eens anders kunnen zien en de situatie interpreteren als een proces waarin hij je leidt richting de juiste keuze. Zeker wanneer hij veel expertise heeft op het gebied waar je adviesvraag over gaat zal hij het wellicht niet licht opvatten wanneer je zijn advies negeert.