Search results for: wat is Progressiegericht werken

Wat is progressiegericht werken

Progressiegericht werken

Progressiegericht werken is een autonomieondersteunende verbeterbenadering waarin de gewenste progressie levendig wordt beschreven en waarin wat werkt in de specifieke context wordt benut om stap voor stap progressie te boeken in de richting van de gewenste situatie. De aanpak is ontwikkeld door Gwenda Schlundt Bodien en Coert Visser, die samen Centrum Progressiegericht Werken hebben opgericht.

Inspiratiebronnen

De praktische aanpak benut als inspiratiebronnen wetenschappelijke inzichten uit de (sociale) psychologie en dan met name inzichten uit de zelfdeterminatie theorie, de groeimindset theorie, de theorie van de beredeneerde actie en het progressieprincipe en is daarnaast geïnspireerd door oplossingsgericht werken. De aanpak maakt onderscheid tussen helpen, sturen, instrueren en trainen.

Wat is progressiegericht helpen?

Progressiegericht helpen is het proces waarbij je iemand helpt te formuleren wat hij wil bereiken en te ontdekken wat voor hem werkt om dat te bereiken. Progressiegericht helpen is aan de orde wanneer de ander zelf mag beslissen wat hij wil bereiken en ook zelf mag beslissen hoe hij zijn doel wil gaan bereiken.

Wat is progressiegericht sturen?

Progressiegericht sturen is het proces waarin je iemand activeert om een aangereikt doel te gaan bereiken, waarbij die persoon zelf mag bepalen hoe hij dit doel gaat bereiken. Progressiegericht sturen is aan de orde wanneer de ander moet voldoen aan bepaalde prestatieverwachtingen of wanneer iemand zich moet houden aan grenzen. Vanwege jouw positie heb je het mandaat om een doel op te leggen aan de ander.

Wat is progressiegericht trainen?

Progressiegericht trainen is het proces waarin je iemand helpt een zelfgekozen doel te gaan bereiken met behulp van adviezen, kennis en vaardigheden die jij ter beschikking stelt. Progressiegericht trainen is aan de orde wanneer de persoon zijn eigen doelen mag kiezen en deze persoon advies van je wil wat zou kunnen werken om het doel te bereiken.

Wat is progressiegericht instrueren?

Progressiegericht instrueren is het proces waarbij je de ander activeert om een aangereikt doel te gaan bereiken, waarbij de ander een bepaalde standaard aanpak moet gebruiken om het doel te bereiken.

Progressiegericht instrueren is aan de orde wanneer de ander moet voldoen aan bepaalde prestatieverwachtingen of wanneer iemand zich moet houden aan grenzen. Vanwege jouw positie heb je het mandaat om zowel het doel op te leggen aan de ander als de manier waarop de ander het doel moet bereiken.

Progressiegericht werken

De progressiegerichte aanpak wordt benut om progressie te boeken op organisatieniveau, in leidinggeven, coaching, teamcoaching, trainingen, doceren en opvoeden.

Wat is progressiegericht leidinggeven?
Wat is progressiegericht coachen?

Trainingen progressiegericht werken

Najaarstrainingen progressiegericht werken

Najaarstrainingen progressiegericht werken beginnen eind augustus weer op onze trainingslocatie in Houten. Er zijn trainingen in leidinggeven, coachen, trainen, vervolgtraining, incompany dagdeelsessies en individuele coaching en trainingsmogelijkheden.

Klik hier om meer te lezen

Trainingen progressiegericht werken

Vanuit Centrum Progressiegericht Werken verzorgen wij intensieve trainingen voor coaches, leidinggevenden, docenten, hulpverleners, trainers, adviseurs en medewerkers over progressiegericht werken. Progressiegericht werken is een verzameling van principes en praktische technieken die helpen om gewenste progressie en bereikte progressie zichtbaar te maken en om ideeën op te doen voor verdere progressie. De trainingen worden
verzorgd door Gwenda Schlundt Bodien enCoert Visser. Onze trainingen zijn zeer praktisch gericht en tegelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, onder andere uit de mindsettheorie en de zelfdeterminatietheorie. Praktische progressiegerichte technieken zijn bijvoorbeeld: de cirkeltechniek, de CPW-7-stappenaanpak, progressiegericht sturen, progressiegericht nee zeggen, de kantelinterventie, groeimindsetinterventies en de plus achter de min zoeken.Lees verder »

Wanneer niet progressiegericht werken?

Soms vragen deelnemers in onze trainingen of de progressiegerichte aanpak altijd nuttig is, of dat het soms beter is niet progressiegericht te werken. Ik kan niet echt situaties bedenken waarin mensen wel progressie willen boeken, maar de progressiegerichte aanpak toch niet nuttig zou kunnen zijn. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat de aanpak altijd en overal gebruikt zou moeten worden.

Klik hier om meer te lezen

Boeken Progressiegericht Werken

Boeken over progressiegericht werken schrijf ik sinds 2013. In de periode ervoor schreef ik boeken over andere onderwerpen. Soms vragen mensen me met welk van mijn boeken ze het beste kunnen beginnen. Om een antwoord te geven op die vraag is dit artikeltje bedoeld.

Hier is een chronologisch overzicht van de boeken die ik schreef:Klik hier om meer te lezen

Wat is het verschil tussen progressiegericht werken en oplossingsgericht werken?

Hoewel de meeste mensen die onze nieuwsbrieven en boeken volgen al lange tijd weten dat onze aanpak progressiegericht werken heet, krijgen we zo nu en dan nog wel eens de vraag van iemand die ons niet zo nauw heeft gevolgd: ‘wat is het verschil tussen oplossingsgericht werken en progressiegericht werken?’

Klik hier om meer te lezen

Vijf jaar progressiegericht werken

Het is alweer vijf jaar geleden dat wij (Gwenda en Coert) de naam van onze aanpak ‘progressiegericht werken’ gingen noemen.

Label

Het was een belangrijke stap om te kiezen voor een label dat de lading van wat wij doen dekt. Toen we een voorloper van het huidige Centrum Progressiegericht Werken in 2002 startten, waren we bezig met de oplossingsgerichte aanpak en onder dat label zijn ook meerdere boeken en artikelen van ons verschenen. Omdat we, ook toen al, wilden kunnen onderbouwen wat we doen, (en niet wilden blijven steken op het niveau van persoonlijke ervaringen) kwamen we terecht op wetenschappelijke inzichten die onze aanpak een fundamenteel andere richting gaf. En daar hoort een andere naam bij, zoals je hier ook kunt lezen.

Progressie als label

Het label ‘progressie’ klopt precies bij de inhoud van onze aanpak. De aanpak focust namelijk op betekenisvolle vooruitgang. Progressie boeken is de kern van wat de aanpak te bieden heeft en is ook wat wij zelf elke dag proberen te doen. We richten ons op het boeken van vooruitgang die we belangrijk en interessant vinden. Dat betekent dat we ons voortdurend afvragen ‘wat is er aan kennis beschikbaar over wat progressie is en wat werkt om progressie te boeken’?

Vertalen van wetenschap in praktische gesprekstechnieken

De eerste vraag draait om de inhoud van progressie. Hoe ziet progressie in een specifieke context eruit? De tweede vraag gaat om hoe progressie bereikt kan worden. Wat werkt om progressie te boeken, stap voor stap vooruit te komen? De bron waar wij antwoorden vinden op die twee vragen is de wetenschappelijke psychologie, welke we steeds proberen toe te passen in de praktijk zodat we ook persoonlijke ervaring opdoen ten aanzien van wat werkt. Zo pendelen we voortdurend heen en weer tussen wat de wetenschap te bieden heeft en hoe dit vertaald kan worden in concrete dingen die we zeggen en doen.

De pijlers van progressiegericht werken

De progressiegerichte aanpak blijft steeds in ontwikkeling en is niet ‘af’. Zolang wetenschap kwalitatief verbetert, zal de aanpak zich blijven verbeteren. Momenteel staat de progressiegerichte aanpak vooral op de volgende vier wetenschappelijke pijlers: de zelfdeterminatietheorie, de groeimindsettheorie, de theorie van de positieve innerlijke werkbeleving en deliberate practice. Daarnaast vind je in onze aanpak nog veel elementen terug van de CPW-aanpak van oplossingsgericht werken, en dat zijn de elementen waarvoor wetenschappelijke onderbouwing te vinden is.

Wie gebruiken de aanpak

Leidinggevenden, opvoeders en docenten gebruiken progressiegericht werken om op een autonomie-ondersteunende manier leiding te geven, zodat medewerkers, kinderen en leerlingen autonoom gemotiveerd raken om progressie te gaan boeken die van hen verwacht wordt.

Coaches gebruiken de progressiegerichte aanpak om hun cliënten (individueel of teams) vooruit te helpen met de doelen die hun cliënten zelf hebben gekozen, op zo’n manier dat de cliënten autonoom gemotiveerd raken om stappen te gaan zetten waar ze achter staan en de overtuiging hebben dat progressie waarschijnlijk is.

 

Trainers gebruiken de progressiegerichte aanpak om hun trainingen zodanig aan te pakken dat elke afzonderlijke deelnemer vanuit waar die nu staat betekenisvolle progressie boekt ten aanzien van het onderwerp van de training, zowel qua kennis als qua vaardigheden en mindset.

 

En zowel leidinggevenden, opvoeders, docenten, coaches als trainers gebruiken de aanpak om goed te weten wanneer ze welke progressiegerichte rol innemen (helpen, sturen, instrueren, trainen) en welke progressiegerichte interventies passen bij die rollen. Om hun eigen emoties en perspectieven zodanig te reguleren dat zij op koers blijven om de gewenste progressie te boeken. We horen vaak dat mensen die de aanpak leren kennen en gaan toepassen, niet alleen vaardiger worden maar ook andere overtuigingen krijgen.

 

Training, coaching en schrijven

Laatst zei iemand tegen me:”Interessante artikelen staan er op jullie sites! Maar ik kon niet helemaal zien wat jullie doen?” Het antwoord op die vraag is: trainen, coachen en schrijven. We geven open inschrijftrainingen en incompany trainingen , zowel kennismakingsworkshops (informatie kennismakingsworkshop) van een dagdeel als maatwerktrajecten. We coachen bestuurders, (management)teams en professionals. En we schrijven zowel boeken (1, 2, 3, 4, 5) als elke week de inhoudelijke CPW-nieuwsbrief.

Vijf jaar verder?

Vijf jaar geleden veranderden we de naam van onze aanpak in ‘progressiegericht werken’ en in de afgelopen vijf jaar hebben veel mensen die onze trainingen volgen of onze boeken lezen aangegeven dat het wat hen betreft een begrijpelijke en terechte keuze was om dat te doen. Hoewel niks voor eeuwig is, verwacht ik dat wij onder het label ‘progressie’ nog wel vijf jaar vooruit kunnen.  We zijn tevreden met de geboekte progressie de afgelopen 15 jaar en er is ook nog prettig veel progressie mogelijk!

Progressiegericht werken met groepen

Ben je teamcoach, adviseur, trainer, teamlid of begeleid je intervisiegroepjes? Wil je graag effectief intervenieren in groepssituaties, zodat in een constructieve sfeer daadwerkelijk progressie wordt geboekt? Dan is de training progressiegericht werken met groepen iets voor jou. In deze vijfdaagse training leer je om te doen wat werkt in diverse groepssituaties. Denk hierbij aan het begeleiden van teams die een veranderproces doormaken, teambegeleiding bij conflicten, het geven van een training, effectief vergaderen en progressiegerichte intervisie.
Hier is informatie te vinden over de training progressiegericht werken met groepen en hier kun je je inschrijven.

Kennismakingsworkshop progressiegericht werken

Zoekt u naar aan goede invulling van uw teamdag? Heeft u wel eens gehoord van progressiegericht werken en vraagt u zich af wat dit inhoudt? Dan is de kennismakingsworkshop progressiegericht werken iets voor u. In een dagdeel krijgt u overzicht over de etalage van de progressiegerichte aanpak en gaat u op een interessante, leuke en actieve manier aan de slag met de praktische progressiegerichte hulpmiddelen. Hier informatie kennismakingsworkshop kunt u nadere informatie vinden en hier kunt u een kennismakingsworkshop inplannen.

Redenen om kennis te maken met progressiegericht werken (stuur ze in en maak kans op 2 nieuwe boeken!)

kiezen voor progressieHersenvitaminenWil je even helpen en daarbij kans maken om twee nieuwe boeken te winnen?
Wij merken vaak het volgende: veel mensen die kennis hebben gemaakt met progressiegericht werken zijn er erg enthousiast over. Maar progressiegericht werken is bij veel mensen nog onbekend. Wat zou jij zeggen over progressiegericht werken tegen iemand die de aanpak nog niet kent? Wat zou volgens jou voor die persoon een goede reden kunnen zijn om de aanpak te leren kennen?
We willen een lijst maken van redenen om kennis te maken met progressiegericht werken en vragen daarbij om jouw input.
REDENEN OM KENNIS TE MAKEN MET PROGRESSIEGERICHT WERKEN

  1. ….(stuur jouw reden in en we voegen hem toe aan deze lijst)
  2. Zeer nuttige methode/aanpak, de training bij Coert & Gwenda heeft me veel gebracht als trainer! Dank. Wat voor mij een ultieme eye-opener was (en dus goede reden), is dat je om progressie te maken; je niet hoeft te graven (en graven en graven) naar de oorzaak van wat je wil veranderen, maar dat het juist heel motiverend werkt om te kijken naar de gewenste progressie, en kiest wat (al) wel werkt. Sindsdien realiseer ik me dat alles ‘work in progress’ is. Het is een continuum.” – Roel van Alphen
  3. “Voor opvoerders/docenten: plezier krijgen in opvoeden en/of lesgeven door gebruik te maken van de groeimindset en autonomieondersteuning.Voor leidinggevenden: tools ontwikkelen om enthousiasme en motivatie aan te wakkeren en medewerkers te stimuleren om zichzelf en het team verder te ontwikkelen.” – Adriaan Wisse
  4. “Een goede reden voor iemand om kennis te maken met progressiegericht werken is: Energie krijgen door anderen te bevragen en op weg te helpen in de richting van hun eigen doelen” – Aad Schoenmakers
  5. Ik adviseer je om het niet te doen want:;
   – Het is verslavend
   – Het kan je wereld op z’n kop zetten
   – Je gaat last krijgen van het Dunning Kruger effect
   – Je kan niet meer terug.
   Mocht je mijn advies in de wind slaan: gelijk heb je. Want progressiegericht werken is leerzaam, luchtig, energiegevend en snel toepasbaar. Met positieve resultaten voor je (werk)omgeving en jezelf. Wetenschappelijk goed onderbouwd en je kan erin blijven doorleren. Karin Groen
  6. Je kunt blijven werken vanuit je ‘comfort’-zone, waarbij je eerst de oorzaken van weerstanden/problemen denkt te moeten achterhalen…. Maar je kunt ook een kleine stap maken naar de ‘Kom Voort’-zone om vooruit te komen met een doel in je leven. Een te grote stap zetten uit je comfortzone kan een gevoel van OMG (Oh My God) geven. Terugval in de comfortzone kan het gevolg zijn. Progressiegericht werken brengt je al strechend een stap verder. – Yildiz Gecer
  7. Empoweren, zelfregieversterkend werken, dat is bijna altijd de kern van de (re-integratie)-trainingen die ik verzorg. De progressiegerichte aanpak biedt daarbij inspiratie voor een heldere visie en tools voor een concrete aanpak. De belangrijkste elementen zijn denk ik de volgende. – Als er problemen op te lossen zijn of doelen te bereiken dan beginnen mensen zelden eigenlijk nooit nul, altijd is er al iets wat een basis geeft van waaruit je verder kunt werken. Dit in kaart brengen geeft vertrouwen, moed, werkt als een opsteker. – Mensen hebben vaak veel meer oplossingen voorhanden dan zij (en ik als trainer) zich realiseren. Eigen oplossingen werken vaak het best. Daarop vertrouwen draagt bij aan de eigenwaarde en het oplossend vermogen van de deelnemers aan mijn trainingen. En het zorgt ervoor dat ik kan werken vanuit mijn favoriete rol: die van facilitator in plaats van deskundige. – Het is beter een doel te bereiken in vele kleine stappen dan met één grote sprong je benen te breken. Schijnt een Afrikaans spreekwoord te zijn maar zou ook kunnen zijn ontleend aan de progressiegerichte aanpak. Heel helpend: een doel vertalen naar kleine acties, concrete tussenstappen die te doen voelen! – Hermien Auf der Haar
  8. De progressiegerichte aanpak is een aanrader, omdat het praktisch is, nuttig kan zijn voor iedereen en het is ook nog leuk om te doen! Dat de cliënt zelf de regie heeft en door eigen ideeën een stapje verder komt, werkt zowel voor hem of haar als voor mij heel motiverend. Karin Verheij

Onder de inzenders verloten we de volgende twee nieuwe boeken!

  1. Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix
  2. Kiezen voor progressie, de psychologie van vooruitgang