Die vraag stelde een voorzitter van het College van Bestuur van een onderwijs stichting me laatst. Dit artikeltje is bedoeld om een antwoord te geven op die vraag. Daarvoor is het handig eerst een chronologisch overzicht van de boeken die ik schreef te geven:

  • Personeelsbeleid, heden en morgen (2004). Mijn eerste boek was de 10e volledig herziene versie van het boek Personeelsbeleid, heden en morgen, samen met Co Dekker geschreven.
  • Succesgericht HRM (2005). Het eerste boek dat ik schreef over oplossingsgericht werken was Succesgericht HRM, dat in 2005 verscheen.
  • Oplossingsgericht aan de Slag, toon en techniek maakt de muziek (2008). Dit boek introduceerde allerlei nieuwe concepten in de oplossingsgerichte wereld, zoals het 4SFC model, oplossingsgericht sturen, de nuttigheidsinterventies et cetera. Ik heb nog een paar exemplaren van dit boek liggen.
  • Oplossingsgericht Werken in HRM, een methodiek voor de professional (2010). Dit boek schreef ik voor HR professionals die oplossingsgericht aan de slag willen in hun HR vak.
  • Progressie door zelfcoaching, 14 beproefde experimenten om jezelf of je team vooruit te helpen (2013). Het eerste boek waarin de term Progressiegericht werd ge├»ntroduceerd en waarmee individuen en teams zonder externe coach of adviseur verbeteringen kunnen bereiken.
  • Ontwikkel je Mindset, progressiegericht aan het werk (2014). Dit boek is bedoeld als naslagwerk voor coaches, docenten, leidinggevenden en andere professionals die de progressiegerichte interventies willen kunnen opzoeken en de achtergronden ervan willen begrijpen.
  • Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix (2016). Dit is een laagdrempelig boekje over de groeimindset van Carol Dweck, bedoeld voor iedereen die in anderhalf uur een praktisch overzicht wil krijgen wat je kunt doen om een groeimindset te stimuleren bij jezelf en anderen.
  • Progressiegesprekken, de intentie betekenisvolle progressie te boeken (2017). Dit boek brengt de zelfdeterminatie theorie, de groeimindset theorie, de theorie van deliberate practice en de vier progressiegerichte rollen op een toegankelijke en samenhangende manier bij elkaar en biedt een praktisch hulpmiddel voor het voeren van progressiegesprekken (bijvoorbeeld als alternatief voor beoordelingsgesprekken).

Beginnen met Progressiegesprekken

Als je wilt beginnen met het leren kennen en toepassen van de progressiegerichte aanpak, dan zou ik het boek Progressiegesprekken lezen. Dit boek is het meest up to date en biedt zowel theoretische kennis als praktische handvatten voor het voeren van gesprekken waarmee je vooruit komt. Het boek is zowel voor leidinggevenden, ouders, coaches, (studie-)loopbaanbegeleiders als docenten bedoeld.

Voor finetuning: Ontwikkel je Mindset

Als je al enthousiast bent over progressiegericht werken en de interventies paraat wilt houden, dan heb je denk ik veel aan Ontwikkel je Mindset. In dat boek staat bijvoorbeeld een uitgebreide checklist met progressiegerichte interventies in allerlei gesprekssituaties en staan allerlei progressiegerichte interventies met praktische voorbeelden uitgewerkt.

Voor snelle kennismaking: Hersenvitaminen

Als je nog niet zoveel weet van progressiegericht werken en je snel kennis wilt maken zodat je kunt inschatten of het een interessante aanpak voor je is, dan kun je het beste Hersenvitaminen lezen.
Mijn collega, Coert Visser, schrijft ook boeken over progressiegericht werken. Hier kun je zijn boeken vinden.