Search results for: Processchaal

Fluctuaties in weten wat je wilt: de processchaal

Net als hoop in meerdere of mindere mate aanwezig kan zijn bij een cliënt, kan het gevoel op de juiste koers te zijn ook fluctueren. Het ene moment rapporteert de cliënt dat hij goed op weg is en het volgende moment slaat de twijfel weer toe. Doe ik de juiste dingen? Ben ik de juiste keuzes aan het maken? Doe ik wel wat werkt? Hoe weet ik dan of het goed werkt of niet? Ik gebruik een schaalvraag die aansluit op die fluctuaties door niet zozeer het beoogde resultaat van de verandering maar het proces van de verandering centraal te stellen. De processchaal, heet die schaal. Die schaalvraag ziet er dan zo uit
Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 10 staat voor “ik weet dat ik op de goede weg ben”, waar sta je nu? Wat is je al helder? Welke informatie heb je al die je zegt of je op de goede weg bent? Wat zit er al in dat cijfer? Hoe heb je dit cijfer al bereikt? Wat is het hoogste dat je al eens hebt gestaan op die schaal? Wat was er toen duidelijk voor je? Waaraan zou je merken dat je een stapje hoger zou staan op de schaal? Wat is er dan helderder? Wat weet je dan al meer? Welke kleine stap zou je kunnen zetten om nog iets meer te weten te komen of je op de goede weg bent?
De eerste twee vragen helpen om het platform te beschrijven: dit is er allemaal al. Dit zit er al in het cijfer en zo heb ik dat al bereikt. De derde en vierde vraag  helpt om eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem (de twijfels) te verkennen: dit is het hoogste dat ik al eens stond en dit was er toen duidelijker voor me. De vijfde, zesde en zevende vraag helpen om een klein beetje progressie te visualiseren: wat is er helderder als ik 1 stapje hoger sta, wat weet ik dan beter dan nu? En de laatste vraag helpt om iets te gaan doen om een stapje voorwaarts te maken: een stapje dat helpt om iets beter te weten te komen of je op de goede weg bent.
 

Enkele invalshoeken om progressie te boeken bij meningsverschillen

Een tijdje geleden werkte ik met een team vertrouwensartsen werkzaam in de jeugdzorg. Ze wilden met elkaar beter leren omgaan met meningsverschillen. Aan de hand van de onderstaande invalshoeken kwamen ze op ideeën hoe ze dat wilden gaan bereiken. Daartoe vinkten ze elk aan welke invalshoek ze al benutten en welke invalshoek ze meer wilden gaan benutten in hun overleg en samenwerking.
Dit waren die invalshoeken:Klik hier om meer te lezen

Wat is het verschil tussen progressiegericht werken en oplossingsgericht werken?

Hoewel de meeste mensen die onze nieuwsbrieven en boeken volgen al lange tijd weten dat onze aanpak progressiegericht werken heet, krijgen we zo nu en dan nog wel eens de vraag van iemand die ons niet zo nauw heeft gevolgd: ‘wat is het verschil tussen oplossingsgericht werken en progressiegericht werken?’

Klik hier om meer te lezen

Progressie boeken met negatieve collega

Hier kon je vijf tips vinden om anders te gaan kijken naar je negatieve collega. Naast dat je zelf anders naar je collega, jezelf en jullie situatie kunt gaan kijken, kun je ook een aantal progressiegerichte (gespreks-)technieken inzetten. Hier zijn voorbeelden van progressiegerichte technieken die je kunt inzetten:Klik hier om meer te lezen

Voorbeeld progressiegerichte coachingsdialoog

Omdat veel deelnemers aan onze training zeggen het zo nuttig vinden om progressiegerichte dialogen te analyseren, is hier een voorbeelddialoog van een progressiegericht coachingsgesprek.
dialoog met de processchaal

Oproep: wil je meedoen aan een zelfcoachingsexperiment?

Bij zelfcoaching help je jezelf om vooruit te komen met een probleem dat je hebt of een doel dat je wilt bereiken. Heb jij een onderwerp waar je jezelf in zou willen coachen? En ben je bereid om na afloop van je zelfcoaching anoniem verslag uit te brengen van je ervaringen?
Dan nodig ik je van harte uit om mee te doen! Er zijn zeven zelfcoachingsexperimenten waaruit je kunt kiezen. Dat zijn:
1. Doen alsof-experiment voor als je eenvoudig en snel iets wilt veranderen
2. Doorlopen van de stappen van oplossingsgerichte zelfcoaching
3. Uitstel experiment voor als je wilt ervaren wat “niets doen” kan opleveren
4. Schrijfexperiment voor als je iets van je af wilt schrijven
5. Progressie-experiment voor als je vooruit wilt komen met een belangrijk doel
6. Processchaal-experiment voor als je een dilemma hebt
7. Oefen gericht-experiment voor als je ergens beter in wilt worden
Als je mee wilt doen, mail dan welk experiment je graag wilt uitproberen aan: oplossingsgerichtwerken@kpnmail.nl. Geef je eerste keuze en je tweede keuze aan in je email, omdat er per experiment een beperkt aantal deelnemers kunnen meedoen. Je krijgt dan de instructie om je gekozen experiment te kunnen doen gemaild.
Eind januari 2013 ontvang je een email met een link naar een enquête. Via deze link kun je anoniem verslag uitbrengen van je ervaringen.
Alle ervaringen worden benut om de experimenten te verbeteren ten behoeve van een boek over zelfcoaching.
Alvast hartelijk dank voor je reactie!