Verbeterbehoefte interventies vormen stap twee van de CPW-zeven stappen aanpak. Waar we bij stap één nuttigheidsinterventies gebruiken, verkennen we bij stap 2 waaraan de cliënt iets wil verbeteren.

Werkvoorbeeld

Stel dat een cliënt een probleem heeft met thuiswerken. Hij vertelt dat het thuiswerken slecht voor hem werkt en dat hij zich naar zijn bureau moet slepen elke dag.

Procesvragen

Uiteraard sluit de progressiegerichte coach allereerst aan op het perspectief van de cliënt. Dat gebeurt altijd in een progressiegerichte interactie (bv door erkennen en samenvatten). De progressiegerichte coach herkent daarnaast dat er op procesniveau iets nodig is in de interactie nu. Om jezelf te trainen kun je de volgende vragen beantwoorden:

  1. Wat denk je dat, vanuit een progressiegericht perspectief gezien, nu nodig is in de interactie?
  2. Wat is de naam van de interventie die de progressiegerichte coach nu zou inzetten?
  3. Wat wil de progressiegerichte coach bereiken met de interventie die hij nu zou doen?
  4. Hoe klinken de mogelijke formuleringen van die interventie?
  5. Waarom zet de progressiegerichte coach die interventie nu in?

Proces georiënteerd werkvoorbeeld: verbeterbehoefte interventies

In de onderstaande figuur is een proces georiënteerd werkvoorbeeld van de verbeterbehoefte interventies uitgewerkt. De coach zou, uiteraard na eerst te hebben aangesloten op wat de cliënt net heeft gezegd, doorvragen op diens verbeterbehoefte. Hij stelt vragen over wat het probleem is en hoe de cliënt er last van heeft. Hij stelt geen probleem diagnostische vragen. De reden waarom de verbeterbehoefte interventies worden gesteld is om te komen tot een onderwerp afbakening en om het probleem binnen de invloedssfeer van de cliënt te formuleren.

Verbeterbehoefte interventies

In dit voorbeeld zou de cliënt bijvoorbeeld antwoorden dat hij het vooral zo moeilijk vindt om te blijven zien hoe zijn werkzaamheden bijdragen aan een groter geheel. Hoe hij daar last van heeft is dat hij een zinloosheid ervaart in zijn dagelijks werk. Hij is het zicht verloren op waartoe hij zijn werk doet. Nu de verbeterbehoefte is gespecificeerd en is geformuleerd binnen de invloedssfeer van de cliënt zelf, kan de coach overstappen naar de gewenste situatie interventies.

Proces georiënteerde werkvoorbeelden

Een proces georiënteerd werkvoorbeeld is een nuttige leertechniek om in te zetten bij het leren van complexe vaardigheden. Bij het leren van progressiegerichte interventies kunnen proces georiënteerde werkvoorbeelden dan ook helpen om de interventies te leren doorgronden. Hier vind je een uitwerking van de nuttigheidsinterventies (stap 1 van de CPW-zeven stappen aanpak). Binnenkort uitwerkingen van stap 3 tot en met zeven.