Was het nuttig of wat was nuttig?

Was het nuttig of wat was nuttig? Laatst vroeg een interne trainer progressiegericht werken me feedback over een progressiesessie die zij gaat geven in haar organisatie. Ze had een hele goede progressiegerichte structuur bedacht voor haar online trainingssessie en wilde graag op microniveau feedback van me. Naar aanleiding daarvan hadden we het over de nuttigheidsvraag aan het einde van een sessie.

Klik hier om meer te lezen

Vier progressiegerichte rollen (4PR-model)

Twee centrale vragen die je jezelf kunt stellen als je helder wilt
krijgen welke progressiegerichte rol je hebt in een gesprek zijn:

Klik hier om meer te lezen

Switchen: van helpen naar trainen

In progressiegerichte gespreksvoering maken we onderscheid tussen vier rollen: helpen, trainen, sturen en instrueren. Hier kun je daar meer over lezen. In een gesprek kunnen de vier rollen afwisselen aan de orde zijn en kan de professional switchen tussen de rollen. In de onderstaande dialoog switcht de coach tussen helpen en trainen.Klik hier om meer te lezen