Groeimindset culturen

Oost-Aziatische culturen kenmerken zich meer door een groeimindset en Europees-Amerikaanse door een statische mindset. Hoe ontstaat dat?Klik hier om meer te lezen

Inspanningsovertuigingen

In de literatuur en in het onderzoek naar mindset is de nadruk komen te liggen op je impliciete theorie over intelligentie en capaciteiten. Dat gaat er dus over of je gelooft dat intelligentie en capaciteiten zijn aangeboren en bepalend zijn voor wat je kunt bereiken in een bepaald domein of dat je gelooft dat intelligentie en aanleg geen bepalende factor zijn in wat je kunt bereiken.

Klik hier om meer te lezen