Hoe kun je de kans op het boeken van progressie na een time-out vergroten? Wanneer mensen ruzie met elkaar hebben of er dreigt iets mis te gaan tussen hen kan het nuttig zijn om een time-out te nemen. Hoe je die time-out-tijd benut bepaalt hoe het verder gaat na afloop ervan.

Intuïtief

Intuïtief zijn we geneigd om in een time-out na te denken over ons eigen gelijk. Onze gedachten gaan dan over wat de ander heeft fout gedaan, waarom de ander ongelijk heeft en waarom wij het recht aan onze kant hebben. In deze state of mind kunnen we al snel gaan generaliseren: de ander is een bepaald type mens met bepaalde negatieve intenties en dit incident is slechts een voorbeeld van een fundamentele karakterfout en een fundamenteel probleem. Wanneer we de time-out op deze manier benutten komen we gewapend met argumentatie terug en zullen we met nog meer intensiteit de ander proberen te overtuigen van ons gelijk. We gaan meer en meer geloven dat de ander ons excuses moet maken, omdat hij echt fout zit. Dit is een begrijpelijke, maar niet zo nuttige besteding van de time-out-periode. Het gesprek na afloop zal niet veel beter gaan dan voordat we de time-out namen.

Zelfdistantiëring

Wat kun je beter doen in de time-out? De time-out is nuttig wanneer je die gebruikt om vanaf een afstandje naar de situatie en naar jezelf te kijken. Wat is er feitelijk aan de hand? Wat is wat jou betreft het probleem dat opgelost moet worden? Hoe is de situatie lastig voor je? Hoe zou een objectieve buitenstaander de situatie beschrijven? Door deze zelfdistantiërende gedachten kalmeer je en ben je in staat om wijzer naar de situatie te gaan kijken.

Gewenste situatie

Vanuit die wijzere positie lukt het vast om de gewenste situatie te gaan beschrijven. Hoe zou ‘beter’ eruit zien? Waaraan zou je merken dat de situatie goed opgelost is? Wat zou het voordeel daarvan zijn, voor iedereen? Wat zou je anders doen wanneer die gewenste situatie realiteit zou zijn? Door de gewenste situatie levendig voor je te zien, inclusief je eigen positieve, concrete gedrag in die situatie, ga je een pad naar de toekomst zien. Dat werkt motiverend, want een gewenste situatie is altijd beter dan een ongewenste situatie, een situatie waarin de boel verder escaleert. Het werkt ook competentieversterkend, je gaat voor je zien dat je in staat bent om die gewenste situatie dichterbij te brengen.

Erkenning

Waarschijnlijk is je state of mind nu gekanteld van ‘ik zal hem eens goed de waarheid vertellen’ naar ‘ik heb een idee hoe progressie eruit ziet’. Vanuit die progressiegerichte state of mind wordt het mogelijk om meer begrip te kunnen krijgen voor ieders perspectief, inclusief het perspectief van de ander. Je kunt de dingen die hij zegt en doet beter plaatsen, vanuit zijn perspectief. Het kan ook zijn dat je oprecht nieuwsgieriger wordt naar zijn perspectief en ervoor open staat om daar naar te luisteren en het te onderzoeken.

Niet verder praten

Niet elke ruzie hoeft echter te worden opgelost door opnieuw over het onderwerp te praten. Ruzies kunnen ook opgelost worden door het juist ergens anders over te hebben en iets anders met elkaar te gaan doen. Het antwoord op de gewenste situatie-vraag kan immers ook zijn: ‘dat we verder een gezellige dag hebben samen.’ Wanneer het onderwerp van de ruzie tamelijk triviaal was kan het wijs zijn om je direct te richten op iets totaal anders en positiefs doen met elkaar.

Positieve formuleringen

Tenslotte kun je in de time-out goed nadenken over de formuleringen die je wilt gaan gebruiken wanneer jullie elkaar weer over het onderwerp spreken. In plaats van verwijten en negatieve doelformuleringen (wat je niet wilt), kun je formuleringen gebruiken waaruit je positieve intenties, wat je graag zou willen bereiken en wat je begrijpt in hoe de ander de situatie ervaart blijken. Dat roept waarschijnlijk in de ander op zijn aandacht ook te gaan richten op de gewenste toekomst en open te gaan staan voor jouw perspectief. Die kans is reëel, omdat mensen geneigd zijn om te geven wat ze krijgen. Garanties heb je niet, want het takes two to tango, maar als het je lukt om je te blijven richten op het bereiken van de gewenste situatie zal de ruzie in elk geval niet verder escaleren.