Procescomplimenten aan 2-jarige voorspellen schoolprestaties 8-jarige? Gunderson et al (2018) deden longitudinaal onderzoek onder jonge kinderen. Dit onderzoek startte in 2013. De interactie tussen ouders en kinderen op 1-jarige, 2-jarige en 3-jarige leeftijd werd op video opgenomen. De video-opnames duurden 90 minuten en werden geanalyseerd op de mate waarin de ouders procescomplimenten gaven aan hun kind.

Procescomplimenten

Procescomplimenten gaan over het harde werken, doorzetten, kiezen van goede strategieën en de focus van het kind. Dit type complimenten beïnvloedt wat kinderen gaan geloven over de ontwikkelbaarheid van capaciteiten en hun bereidheid om uitdagingen aan te gaan. In het longitudinale onderzoek van Gunderson et al werd gevonden dat kinderen die meer procescomplimenten hadden gekregen van hun ouders op 1, 2 en 3 jarige leeftijd ook meer bereid waren om uitdagingen aan te gaan op 4 en 5 jarige leeftijd. Daarnaast geloofden deze kinderen op 4 en 5 jarige leeftijd meer in de ontwikkelbaarheid van intelligentie en capaciteiten. Procescomplimenten op hele jonge leeftijd leken dus in dit onderzoek samen te gaan met een groeimindset van die kinderen, jaren later.

 

Training Progressiegericht
Coachen

 

Incrementeel motivatie framework

Procescomplimenten spelen een rol in de ontwikkeling van een incrementeel motivatie framework. Dat motivationele framework behelst een aantal samenhangende overtuigingen en gedragingen. Dat wil zeggen dat kinderen gaan geloven dat intelligentie en capaciteiten ontwikkelbaar zijn, dat ze zich gaan richten op leren, geloven dat inspanning leveren nuttig is en zal leiden tot progressie, geloven dat gerichte inspanning ten grondslag ligt aan falen, tegenslagen en successen en dat ze doorzetten bij problemen en uitdagingen.

Hypothese

Gunderson et al hadden de hypothese dat het motivatie framework dat kinderen op 4 en 5 jarige leeftijd hadden hun schoolprestaties op 7 en 8 jarige leeftijd zou voorspellen. Specifiek voorspelden ze dat kinderen die op 1, 2 en 3 jarige leeftijd meer procescomlimenten hadden gekregen, in klas 4 tot 6 van de lagere school meer progressie zouden laten zien in uitdagende vakken (wiskunde en begrijpend lezen) en dat de verklaring hiervoor zou liggen in hun incrementele motivatie framework. De onderzoekers verwachtten dus geen directe relatie tussen procescomplimenten en schoolprestaties, maar een indirecte relatie die werd gemedieerd door het motivationele framework van het kind. Dit effect werd alleen verwacht bij uitdagende vakken, want pas wanneer de stof moeilijk wordt gaat de mindset van het kind een bepalende rol spelen.

 

Train-de-trainer
training

 

Resultaten

Kinderen die op 1, 2 en 3 jarige leeftijd meer procescomplimenten hadden gekregen lieten in klas 4 tot 6 meer progressie zien in hun schoolprestaties bij de twee uitdagende vakken (wiskunde en begrijpend lezen). Dit effect werd verklaard door het motivationele framework van het kind en niet direct door de procescomplimenten op jonge leeftijd (zie onder de resultaten mbt begrijpend lezen). Het pad van procescomplimenten naar een incrementeel motivationeel framework naar progressie in uitdagende vakken werd sterker naarmate het kind ouder werd. Er werd geen significante relatie gevonden tussen procescomplimenten en het kiezen voor leerdoelen, noch tussen het kiezen voor leerdoelen en schoolprestaties (voor recent onderzoek naar leerdoelen/prestatiedoelen en mindset zie ook hier)

Complimenten

We kunnen onderscheid maken tussen drie typen complimenten: procescomplimenten, eigenschapscomplimenten en algemene complimenten.

  • procescomplimenten gaan over de geleverde inspanning, de gekozen strategieen, het doorzetten van het kind en de focus en concentratie van het kind
  • eigenschapscomplimenten gaan over de capaciteiten, talenten, intelligentie en persoonlijkheidskenmerken van het kind
  • algemene complimenten zijn bijvoorbeeld Goed zo! Jeeej!

Deze complimenten hebben verschillende effecten. Eigenschapscomplimenten stimuleren een statische mindset en procescomplimenten stimuleren een groeimindset.

Procescomplimenten aan 2-jarige voorspellen schoolprestaties 8-jarige?

Procescomplimenten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een groeimindset bij het kind. Met een groeimindset is het kind beter bestand tegen moeilijkheden en falen en dit longitudinale onderzoek van Gunderson zou erop kunnen wijzen dat procescomplimenten vanaf jonge leeftijd een positief pad in gang kunnen zetten naar betere schoolprestaties en progressie bij moeilijke vakken, via de steeds sterker wordende groeimindsetovertuigingen van het kind.

 

Training Progressiegericht
Coachen